Konstverket Junker Karin av Helena Marika Ekenger. En ung flicka på en galopperande häst.

  Konst på landsbygd – för värdefulla livsmiljöer

  Konst på landsbygd är en satsning av Varbergs kommun med en vision om att alla ska ha möjlighet att möta konst i sin vardag. Därför görs en särskild satsning på konstnärlig gestaltning på byggnader eller offentliga miljöer i orter på landsbygden.

  Målet med Konst på landsbygd är att verka i hela kommunen. Sedan 2017 satsar kommunen årligen pengar ur investeringsbudgeten för att invånare som inte bor i Varbergs stad ska få ta del av konst och kultur i sitt närområde.

  Konstverk har hittills uppförts i Bua i norr, Tvååker i söder, Grimeton Radiostation, Veddige och Kungsäter i nordost. Dessutom har åtta kvinnliga konstnärer och illustratörer genom konstprojektet ArtMadeThis gjort muralmålningar på sju olika platser runt om i kommunen.

  - Konst är en av flera viktiga delar som bidrar till hållbara livsmiljöer där vi vill bo, leva och verka. Vid nyetableringar på landsbygden finns ibland utrymme för konstnärlig gestaltning, men konsten är viktig även på platser där det inte byggs nytt. Därför är den här satsningen särskilt värdefull, berättar Bodil Hedberg, samordnare offentlig konst i Varbergs kommun.

  Samverkan och delaktighet

  Kultur- och fritidsförvaltningen i Varberg tar fram förslag på platser, utlyser uppdrag som alla konstnärer får möjlighet att söka och initierar samarbeten med det lokala föreningslivet och andra aktörer på platsen.

  - Dialogen är viktig i alla dessa projekt. Samverkan och delaktighet är a och o när det kommer till konst i offentliga, gemensamma miljöer, berättar Bodil Hedberg.

  Bland annat har samhällsföreningen Positiva Tvååker, ungdomsgården BU, skolelever och världsarvet Grimeton Radiostation varit delaktiga i projekten genom åren. Dialogen med Kungsäter-Gunnarsjö bygdelag resulterade i tre konstnärliga gestaltningar längs Rhododendronstigen i centrala Kungsäter med kopplingar till bygdens historia. Även samverkan internt mellan förvaltningar inom kommunen är av vikt.

  Bilden visar Junker Karin av Helena Marika Ekenger. Konstverket finns längs Rhododendronstigen i Kungsäter. Foto: Natalie Greppi

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Bodil Hedberg
  Samordnare offentlig konst
  Fakta

  Konst på landsbygd är en satsning av Varbergs kommun med en vision om att alla ska ha möjlighet att möta konst i sin vardag.