Varberg torg med torghandlare fontänen i förgrunden och kyrkan i bakgrunden

  Levande stadskärna

  Människor vallfärdar till Varberg varje sommar, och under ett par pulserande månader är staden full av liv. Men hur skapar vi en stadskärna som lockar människor att mötas i året om? Och hur kommunicerar vi allt som händer, när stadskärnan påverkas av stora byggprojekt?

  Mitt emellan två storstadsregioner ligger Varberg, i en knytpunkt där tågen stannar mitt i staden några stenkast från den gamla stadskärnan. Och med Sveriges tredje största, och kanske vackraste, torg. Ändå kan det vara en utmaning att behålla attraktiviteten även under årets mörka delar.

  En ljus framtid

  Enligt Cityindex, ett samarbete mellan HUI Research och fastighetsägarna, ser Varbergs framtid ljus ut. Kartläggning av exempelvis detaljhandel, restaurangnäring och kommersiella servicefunktioner visar en långsiktig utveckling inom de flesta områden. Tyvärr innebar pandemin ett rejält tapp för Varberg liksom för de flesta orter under 2020.

  Varbergs stadskärna har varken stort inflöde av köpkraft utifrån eller stort utflöde. Stadskärnan står för 28 procent av kommunens totala detaljhandelsomsättning, vilket är en hög andel om man jämför med riket.

  Så vad säger dessa fakta i arbetet för ett framtidens attraktiva Varberg? I dialoger med över hundra barn och nära 150 företag har det framkommit nycklar till vad kommunen bör arbeta mer med. Man efterfrågar grönska, hyrcykelsystem, mer samarbeten mellan företag och kommunen, pop up-events i stadskärnan, fokus på att fylla tomma lokaler och att det offentliga rummet är tryggt, ”hängvänligt” och tillgängligt för alla.

  Satsningar som gör Varberg attraktivt

  Just nu sker stora satsningar utifrån önskemålen som identifierats ovan. Genom ett interregionalt EU-projekt har kommunen implementerat ett pilotprojekt för hyrcykelsystem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Projektet ger en uppfattning om möjligheterna att driva ett kvalitativt system och få till en långsiktig affärsmodell som fungerar. Kommer människor att välja cykeln framför bilen?

  En annan satsning är tillfälliga installationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., till exempel pop up-parker som gör tomma ytor attraktiva. Ett exempel på detta är Hertiginnan Ingeborgs Torg, där det under ett antal veckor öppnades upp en otillgänglig plats som varit låst för allmänheter i årtionden. I glappet mellan det gamla och det som ska exploateras framöver, blev det en pop up-park med padelspel, skejting och skönt häng nära kajen i Västerport.

  Ett annat exempel är det så kallade Aktivitetstorget. Varbergs torgs östra del är traditionellt en öppen yta med sporadisk torghandel. Under ett par vintermånader förvandlades den till en lekplats med pumptrack och pingisbord där både unga och äldre kunde roa sig.

  Samarbete är nyckeln

  Att vara kreativa under byggtiden bidrar till en samhörighet, ökad trygghet och att många upplever staden mer attraktiv. Varbergare generellt vill engagera sig i hur staden växer. Tillsammans kan olika grupper skapa och utveckla en plats som tillhör alla.

  I den nationella diskursen om stadsutveckling talas det mycket om walkability, om nya butikskoncept och behovet av nya mötesplatser framför traditionell konsumtion. Enligt den nationella intresseorganisationen Svenska Stadskärnor där Varberg är medlem, är det viktigare än någonsin att förstå att det inte är en enskild faktor som främjar en livskraftig stad. Alla parter måste kroka arm; kommun, fastighetsägare, invånare, krögare och handlare, för att hitta en långsiktighet och skapa gemensamma visioner att arbeta mot.

  Senast publicerad: