Illustration som visar hur kyla i havet tas tillvara och distribueras till fastigheter. 

  Illustration som visar hur kyla i havet tas tillvara och distribueras till fastigheter.

  Miljövänlig kyla från havet

  Kan havet hjälpa oss att kyla fastigheter på ett miljövänligt sätt?

  Varberg Energi, ett kommunalt energibolag, utreder möjligheterna till att erbjuda fjärrkyla till Varbergs centrala delar inklusive sjukhuset. Med tillgången till ett kallt hav och stora mängder spillvärme från Södra Cell i Värö finns goda möjligheter till att erbjuda fastighetsägare och förvaltare resurseffektiv kyla som inte påverkar vår miljö negativt.

  Fjärrkylan påminner om fjärrvärmen, med den logiska skillnaden att det är kallt vatten på cirka 6 grader som distribueras i ledningarna istället för varmt vatten. På så sätt kan traditionella kylmaskiner ersättas med en liten smidig fjärrkylaväxlare som därmed minskar problem med buller, onödig elanvändning och hantering av köldmedier med alla dess tillstånd och brandrisker som medföljer.

  Tanken är att använda havets kalla temperaturer för att förse staden med kyla under vinterhalvåret, medan spillvärmen från Värö producerar kylan i en absorptionskylmaskin under sommarhalvåret när havsvattnet är för varmt.

  Varberg Energi bedömer att ett miljötillstånd kan vara på plats i början av 2023 för att då kunna påbörja byggnationen av fjärrkylasystemet.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Henrik Näsström
  Marknadschef
  Fakta

  Med kallt hav och spillvärme från Södra Cell vill Varberg Energi utveckla fjärrkyla som produkt.