Yngre tjej i rosa kläder på skateboard

  Platsvarumärket Varberg inspirerar

  En plats får sin identitet i samspel mellan historien och nutiden, genom hur boende, besökare, företag och andra använder och utvecklar platsen. Alla är vi med och skapar värde, och bidrar till att Varberg blir en inspirerande och kreativ mittpunkt. Tillsammans bygger vi vårt platsvarumärke.

  Varbergs fem kärnvärden

  • En myllrande plats vid havet — Stadskärnan, stränderna, mötesplatserna… där det händer!
  • Mitt i historien — De historiska miljöerna används för både nöje och kunskap
  • Där idéer lyfter — Tid och utrymme för idéer och visioner
  • Med en särskild känsla för vatten — Vattnet är närvarande både i aktiviteter och natur
  • Naturen som en kreativ kraft — En levande landsbygd och en inspirerande kustmiljö

  Så används platsvarumärket

  Näringslivs- och Destinationskontoret har uppdraget att förvalta och utveckla arbetet med platsvarumärket. Men det är i samarbeten magi uppstår och det är där vi bäst når ut med platsvarumärket. Ett evenemang som bidrar till att stärka platsen Varberg är en fin kandidat till att bära Varberg inspirerar i sin marknadsföring. När Varberg inspirerar används vid evenemang ska det vara tydligt hur det kopplar till något av våra fem kärnvärden för att förstärka platsvarumärkets kärna - En plats som inspirerar.

  Året runt

  Utmärkande för Varbergs kommun är det nära samarbetet med Varbergs alla kluster, både i stadskärnan och på landsbygden. Tillsammans kan vi skapa nya spännande möjligheter som stärker oss lokalt, nationellt och internationellt. Samarbetet kan gälla högre beläggning året runt, nya marknadsföringsområden, kampanjidéer eller lokala insatser i stadskärnan.

  Under sommaren har Varberg ett större besöksantal och många varumärkesstärkande evenemang på unika platser som är utmärkande för platsen. Men för oss är Varberg mer än en sommarstad och därför nyttjar vi möjligheterna även den mörka årstiden; ett 365-tänk där platsvarumärket är ett fint verktyg året runt.

  Verktyg för näringslivet

  Inte bara besöksnäringen levererar på platsvarumärkets kärna. I näringslivet finns många företag och eldsjälar som bygger vårt varumärke varje dag. Vi är Varberg är ett koncept för att stärka självbilden och öka gemenskapen inom näringslivet i Varberg. Företag lokalt får en plattform att samlas kring och inspireras av och den starka självbilden ska på sikt attrahera utomstående företag.

  Varberg inspirerar används ofta externt för att nå ut med platsen Varberg, även ur näringslivsperspektiv. Varför startar man sitt företag här? Vad är nyttan med havet så nära, naturen runt hörnet eller möjligheterna med Varbergs företagsklimat? Vi ser återigen hur vårt platsvarumärke Varberg inspirerar är ett givet verktyg i sammanhang där vi pratar om Varberg växer, innovationer eller kompetensförsörjning.

  Vägledande vision

  Vår vision Västkustens kreativa mittpunkt styr Varbergs utveckling som helhet och är vägledande i allt från målformuleringar till handlingsplaner. Visionen är inte tidsbestämd, utan mer en ledstjärna som hjälper oss att gå åt samma håll.

  I visionen ingår en verksamhetsidé som riktar sig till kommunens medarbetare, med fokus på uppdraget som kommunens anställda och politiker har gemensamt: Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar.

  Senast publicerad: