Dagvattendamm med simmande fåglar i bostadsområde

  Renare vatten ut i havet

  Genom en ny datamodell kan Vivab hitta föroreningar och därmed förbättra kvaliteten på dagvatten, som rinner ut i havet.

  Vivab ser över 158 dagvattenområden i Varberg. En ny datamodell har tagits fram för att kartlägga områdena. Den visar bland annat hur stor del som är till exempel villaområde eller industrier. Genom att utgå ifrån föroreningar från liknande markanvändning kan man få en uppfattning om föroreningsbelastningen i dagvattnet.

  Alla områden har lagts in i modellen och klassificerats och olika klasser tilldelas olika värden. Prover tas på ett flertal ställen i dagvattennätet, bland annat på återvinningscentralen i Tvååker, för att verifiera hur väl modellens värden stämmer överens med verkligheten.

  Sanering eller filter ger renare vatten

  Åtgärder kan sedan sättas in. Det kan handla om att sanera eller att sätta in filter i brunnar för att förbättra dagvattenkvalitén.

  Senast publicerad:

  Fakta

  Vivab driver ett projekt för renare dagvatten - vattnet som rinner ut i havet.