Två byggjobbare arbetar med takkonstruktion

  Så byggs Varberg hållbart

  Varberg växer och förväntas ha åttio tusen invånare år 2030. För att möta behovet av bostäder planeras och byggs flera nya stadsdelar och bostadsområden. Gemensamt för dem är fokus på hållbarhet, trä och kreativa lösningar.

  Att ha hållbarhet som utgångspunkt har fått stort genomslag i den urbana utvecklingen och även i de många byggprojekt som håller på att utforma Varberg.

  Västerport är Varbergs nya stadsdel vid havet. Med sitt unika läge är den tänkt att ytterligare bidra med det som många redan uppskattar med Varberg: mer strandpromenad, mötesplatser, vacker bebyggelse och en stadsdel i kontakt med havet – men också en hållbarhetscertifierad stadsdel som ska ligga i framkant när det gäller hållbar utveckling. Arbetet följer ett program som fungerar som guide för både kommunen och byggaktörer, och utgår från verktyget Citylab, Sveriges första certifieringssystem för hållbar stadsutveckling.

  Med fokus på trä

  I Oskarsdal, norr om centrum, bygger Etikhus det nya kvarteret Tärnan, och mellan Trönninge och Göingegården planerar Derome för sitt nya område Göinge by. Gemensamt för de båda projekten är att trä är det primära byggmaterialet.

  Kvarteret Tärnan består av bostadsrätter och stadsradhus. Etikhus vill skapa ett modernt och hållbart kvarter i centralt läge med närhet till både centrum och havet. Man har lagt stort fokus på praktiska lösningar som exempelvis en leveranshubb för varor, laddning för elbil och elcykel och det kommer även finnas en bilpool. Målsättningen är att göra det enkelt för de boende att leva hållbart.

  Europas största nya stadsdel helt byggd i trä

  Derome planerar för att bygga upp emot tusen bostäder i området som fått namnet Göinge by. Planen är att skapa en smart stadsdel i trä för en medveten och hållbar livsstil. Byggnationen kommer bestå av både villor och små lägenheter i form av hyres-, bostads- och äganderätter.

  I Göinge by vill man skapa innovativa lösningar med ny teknik. Derome har redan idag samarbete med Varberg Energi, där man tittar på möjligheter att använda solenergi till gatubelysning och utforma smarta soptunnor som meddelar när de behöver tömmas. I Göinge by planeras det även för gemensamma mötesplatser, cykelpooler och service där leveranser kan hämtas ut.

  Derome vill bidra till att skapa engagemang och vara en del i samhällsbyggandet. Det som utmärker koncernen är möjligheten att ta ett helhetsgrepp. Med såväl skog, husfabrik, byggföretag och möjlighet att förvalta kan de skapa en hållbar process genom hela kedjan.

  Senast publicerad: