Två tjejer sitter på bänk i en busshållplatskur

  Samarbeten för hållbarhet

  När kommunen växer uppstår utmaningar, men också möjligheter att skapa ett samhälle som blir bättre än någonsin. En hållbar samhällsutveckling som attraherar och skapar en god livsplats för en mångfald av människor, utan att öka koldioxidutsläppen.

  På en strategisk plats mellan Köpenhamn och Oslo finns Varberg, en myllrande plats vid havet. Att staden växer kraftigt är ingen överdrift - det byggs tusentals bostäder från söder till norr och även österut. Runt år 2050 spås Varberg stoltsera med över 100 000 invånare.

  Stadsutvecklingsprojekt med hållbarhetsfokus

  Många goda initiativ är igång. Exempelvis certifieras en av de nya stadsdelarna i centrum enligt Citylabs kriterier för hållbarhetsprestanda i stadsutveckling. Där är frågor som samnyttjande av lokaler, hållbar logistik, hållbara material och cirkulär ekonomi i fokus och kan ge frön till andra kommande projekt i kommunens regi.

  Ett annat exempel är höga ambitioner för den nya Farehamnen, där den befintliga industrihamnen flyttas och kan etableras med ny teknik och innovationer. Hallands Hamnar och Varberg Energi har planer på att arbeta tillsammans för ett hållbart energisystem och smarta elektroniska lösningar.

  Ett tredje gott exempel är Derome som antagit en mycket ambitiös målsättning i ett nytt bostadsområde där frågor som cirkulär stadsutveckling, mötesplatser och delandekonomi. Företaget har flera intressanta satsningar i Sverige, men satsar nu på att överträffa citylab-certifierade Västerport och bli Varbergs mest hållbara stadsdel.

  Kunskap och samverkan är A och O

  Varberg har god kompetens inom Agenda 2030-målen men stärker upp genom att bli medlem i Viable city, där livskraftiga samhällen ska främjas och utvecklas. Organisationen drivs i samverkan mellan Vinnova, Formas och Energimyndigheten. Det rikstäckande nätverket ger tillgång till benchmarking, kunskap och finansiering.

  I Varberg vill kommunen skapa konsortium och söka extern finansiering för att stärka det lokala Agenda 2030-arbetet, och få igång fler aktiviteter som gör att man går från ord till handling. Kommunen har sedan tidigare ett årligt hållbarhetsevent, en arena för hållbar samhällsutveckling kallad Impact House Halland har etablerats och flera aktörer bedriver hållbarhetsprojekt inom industri, cirkulär byggnation, social hållbarhet. Utmaningen framöver är att lära genom att göra, och fortsätta ta arbetet vidare för att påverka stadens utveckling åt rätt håll.

  Lokalt hållbarhetsarbete - så jobbar Varbergs kommun med Agenda 2030.

  Senast publicerad: