Nyheter

  • 27 november 2020

   Nya trafiklösningar snart på plats

   Arbetena med anslutningar till nya Getteröbron börjar bli klara och i söder beräknas cirkulationsplatsen på Österleden öppna innan jul.

  • 20 november 2020

   Vägarbeten i norr och söder

   I början av nästa vecka görs arbeten både i Lassabacka och på Österleden som kan påverka framkomligheten.

  • 16 november 2020

   Många arbeten i söder och dammar för rening av vatten

   I detta nyhetsbrev svarar vi på frågor om södra arbetsområdet och tråget i norr.

  • 11 november 2020

   Nu flyttar gångvägen till stationen

   Torsdagen den 12 november flyttar gångvägen till stationen cirka 80 meter norrut. Samtidigt flyttas också cykelparkeringen.

  • 06 november 2020

   Följ bygget i Varbergskartan och arbete med ny infart till Naturum

   Nu kan du följa bygget varje vecka i vår karttjänst! I Lassabacka görs nu trafikomledning väster om nya bron.