Nyheter

  • 27 augusti 2021

   Prins Julian får en lekplats i Varberg

   Idag den 14 augusti döps Prins Julian, hertig av Halland. Landshövding Brittis Benzler deltar vid dopet och överlämnar en gåva från länet – en lekplats som ska byggas intill naturum på Getterön i Varberg!

  • 27 augusti 2021

   Snart öppnar Pingvinen!

   Nu är det snart klart! Lördag den 4 september slår vi äntligen upp portarna till Pingvinen, Varbergs is- och simarena. Välkommen att ta ett premiärdopp på det nya badet!

  • 06 augusti 2021

   Varberg växer snabbast i länet

   Varbergs befolkning har ökat med 654 invånare under första halvåret, imponerande siffror då det är landets åttonde största tillväxtsiffra.

  • 06 augusti 2021

   Fågeltorn kan byggas vid Naturum

   Det planerade fågel- och utsiktstornet Kärven godkänns av Länsstyrelsen. Myndigheten meddelade igår, den 19 augusti, att Kärven inte kommer att innebära en betydande miljöpåverkan på Natura 2000-området med den nya placering som projektet föreslagit.

  • 06 augusti 2021

   Hokens hemlighet: ett hus under huset...

   Den 1 oktober påbörjas rivningen av den gamla terminalbyggnaden på Hoken. Under ”skalet” på huset finns en gammal varvsbyggnad kvar. Om möjligt ska den bevaras, och i bästa fall användas till något redan nästa sommar.

  • 03 augusti 2021

   Anbuden för nya Farehamnen högre än förväntat

   Under sommaren har Varbergs kommun utvärderat de anbud som de prekvalificerade entreprenörerna skickat in för byggandet av den nya Farehamnen. Projektet kan konstatera att den nu beräknade totalkostnaden för projektet överstiger budget. Varbergs s...