Nyheter

  • 23 september 2021

   Förstärkning för stationshuset

   Stationshuset i Varberg är en K-märkt byggnad av historiskt värde. Trafikverket påbörjar inom kort intensivare arbeten intill byggnaden och kommer att sätta upp en stödkonstruktion för den.

  • 21 september 2021

   Entreprenör Per Aarsleff A/S får bygga nya hamndelen

   Hamn- och gatunämnden har beslutat att tilldela Per Aarsleff som entreprenör för att bygga den nya hamndelen i Farehamnen.

  • 20 september 2021

   Entreprenör Per Aarsleff A/S får bygga nya hamndelen

   Nu har hamn- och gatunämnden beslutat att tilldela Per Aarsleff som entreprenör för att bygga den nya hamndelen i Farehamnen.

  • 17 september 2021

   Vi bygger mer strandpromenad

   Nu har vi startat bygg- och anläggningsarbeten i Apelviken igen efter sommaren. Det blir en spännande höst där du kan se strandpromenaden fortsätta att växa fram. Vi startar med både lednings- och grundarbete för väg- och strandpromenad.

  • 14 september 2021

   Utökade ekonomiska förutsättningar för Farehamnen

   Den 14 september tog kommunfullmäktige beslut att utöka de ekonomiska förutsättningarna för byggandet av Farehamnen. Beslutet innebär att kommunens investeringsbudget kan utökas i samband med budgetbeslutet för 2022 och kommande planeringsår, vil...

  • 14 september 2021

   Utredning om södra stationsläget i Väröbacka klar

   Nu är Trafikverkets fördjupade utredning kring järnvägstekniska förutsättningar för det södra läget klar. Utredningen visar att det går att bygga en station i södra läget och att det finns en möjlig stationsutformning. I höst ska Varbergs kommun g...

  • 13 september 2021

   Nytt cykelstråk längs Västkustvägen

   Snart blir det plats för mer cykling längs Västkustvägen. Arbetet med att anlägga en ny gång- och cykelväg startar i mitten av september

  • 13 september 2021

   Barnens lekfulla inspel i stadsplaneringen

   Kanske kan banvallen bevaras efter att spåret tagits bort och användas som pulkabacke? En av många idéer som kommer fram när barnen får vara med i ett tidigt skede i stadsplaneringen.

  • 13 september 2021

   Ny webbplats på gång

   Den 13 september lanserar vi en ny webbplats för det växande Varberg. Du som prenumererar på våra nyhetsbrev behöver anmäla dig på nytt efter detta datum.