Nyheter

  • 28 januari 2022

   Betongtunnelarbete och båtvrak

   Nu startar sprängningar vid stationen där betongtunneln ska byggas. Samtidigt håller arkeologerna på att analysera vrakfyndets historia.

  • 21 januari 2022

   Sprängningar i Vare

   Nu startar sprängningar för nya järnvägsbron i Vare. Här ska vägen sänkas ner och dubbelspåret gå över på en bro.

  • 20 januari 2022

   Nya p-platser i kvarteret Renen

   Nu finns nya parkeringsplatser i centralt. Varbergs kommun har anlagt en parkeringsyta i kvarteret Renen. Här har du möjlighet att parkera upp till 24 timmar.

  • 18 januari 2022

   Halvvägs i tunneln och konstprojekt på gång

   Det går framåt med tunnelarbetena, hälften av totala längden tunnel är färdigsprängd. Samtidigt söker projektet konstnärer för att lyfta byggområdet vid Västra Vallgatan i centrum.

  • 17 januari 2022

   Konstnärer sökes till projekt Varbergstunneln

   Trafikverket och Varbergs kommun bjuder in yrkesverksamma konstnärer att lämna intresseanmälan för att delta i ”Konst under byggtid” i byggområdet intill Västra Vallgatan.

  • 17 januari 2022

   Full fart framåt!

   2021 avslutades på bästa tänkbara sätt - i december fattade kommunfullmäktige två viktiga beslut om Värö station: att stationen ska ligga i södra Väröbacka, vid vägbro 850 samt att en förstudie för det nya stationsområdet ska sättas igång.

  • 07 januari 2022

   Järnvägskorsning stängs i söder

   God fortsättning! Ett nytt arbetsår i projekt Varbergstunneln är igång med bland annat ledningsomläggningar, som påverkar trafiken längst söderut i Vare.