Nyheter

  • 24 maj 2022

   Västerport: Kommunen överklagar mark- och miljödomstolens dom

   Kommunstyrelsen har beslutat att överklaga mark- och miljödomstolens dom att upphäva detaljplanen för Västerport etapp 1. -Vi anser att det finns juridiska skäl att överklaga, och vi efterfrågar större tydlighet och vägledning när det gäller doms...

  • 24 maj 2022

   En plats med lysande utsikter invigd!

   Det blev en regnig men alldeles lysande invigning av Utsiktsplats Briggen. Eller vad sägs om popcorn, havsdjur och blå regnbåge.

  • 17 maj 2022

   Kom och prata med oss!

   Lördagen den 21 maj finns vi och några av våra kollegor på plats utanför ICA Zachrissons i Väröbacka klockan 10 - 14 för att berätta vad som händer i planeringen av den nya stationen och samhällets utveckling. Kom och ställ dina frågor och berätta...

  • 06 maj 2022

   Domstolen häver planen för Västerport etapp 1

   Mark- och miljödomstolen upphäver detaljplanen för Västerport etapp 1. Domstolen anser att den planerade bebyggelsen gör att planen strider mot riksintresset för kulturmiljövård .

  • 06 maj 2022

   Brunnar och ny cykelsträckning

   Snart installeras träpanel runt brunnar i Brunnsparken och i norr leds cykelvägen om vid Naturum och det gamla deponiområdet.

  • 02 maj 2022

   Ny mötesplats och trädgård invigd

   På självaste valborgsmässoafton firade vi in vårens ankomst med en ny mötesplats och mångfaldsträdgård vid Naturum på Getterön.