Nyheter

  • 30 augusti 2022

   Öppen arbetsplats 25 september

   Äntligen är det dags för projekt Varbergstunneln att bjuda in till öppen arbetsplats! Söndagen den 25 september välkomnar vi dig till arbetsplatsen i Breared.

  • 26 augusti 2022

   Nu är det dags för muddringen

   Den 1 september startar muddringsarbetet i Farehamnen, som pågår till och med december i år. Arbetet utförs av det danska företaget Rohde Nielsen A/S.

  • 24 augusti 2022

   Vi utreder möjlig förlängning av Östra Hamnvägen

   Trafiken är en fråga som studeras närmare i projektet och som kräver att vi studerar trafiksystemet omkring spårområdet. Nu kan vi presentera en genomförandestudie för förlängning av Östra Hamnvägen, även kallad Mathilda Ranchs allé.

  • 19 augusti 2022

   Nu bygger vi sista delen av Strandpromenaden

   Nu är det dags för oss att börja bygga den tredje och sista delen av strandpromenaden, som sträcker sig mellan korsningen Havsvägen/Tångkörarvägen och Apelviksleden.

  • 17 augusti 2022

   Trafik och vind i fokus

   Vi närmar oss ett färdigt förslag för hela spårområdet och kan nu presentera två nya utredningar som vi har som underlag i arbetet. Den första handlar om olika infartsvägar till Apelviken söderifrån och den andra är en vindstudie för Kurtinen.