Nyheter

  • 22 december 2022

   Sista sprängningen i servicetunneln

   Den 21 december gjordes sista sprängningen i servicetunneln. Nu har vi en hel servicetunnel på 2,8 kilometer under Varberg!

  • 21 december 2022

   Domstolen ger prövningstillstånd för Västerport

   Mark- och miljööverdomstolen kommer att ta upp detaljplanen för Västerport etapp 1 till ny prövning. Beskedet om prövningstillstånd kom idag. -Den bästa julklapp vi kunde få, säger Ann-Charlotte Stenkil (M), kommunstyrelsens ordförande.

  • 16 december 2022

   Spårområdesutredningen klar för remiss!

   Det är ett tag sedan vi hörde av oss. Vi har jobbat för fullt under hösten och har nu nått en viktig målpunkt – spårområdesutredningen har blivit klar för remiss!

  • 15 december 2022

   Snart ser vi ljuset i tunneln

   Vi närmar oss jul och kanske får vi se ljuset i tunneln innan ledigheten? Som en liten julklapp finns nu nya cykelparkeringar i stationsområdet efter att containrarna lyfts bort.

  • 15 december 2022

   En tidig julklapp ...

   Som många av er kanske redan läst på vår hemsida så är det nu klart med finansieringen av förbigångsspåret i Lekarekulle utanför Kungsbacka – en glad julklapp så här före jul!

  • 09 december 2022

   Värö: Grönt ljus för Lekarekulle

   Trafikverket, Västsvenska paketet och Region Halland är överens om en samfinansiering av förbigångsspåret vid Lekarekulle. - En mycket viktig pusselbit är nu på plats för Värö station, säger kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Stenkil (M).

  • 05 december 2022

   Större arbetsområde i centrum

   I centrum behöver nu arbetsområdet utökas och containrar tas bort. Samtidigt närmar sig arbetena i norr med deponin sitt slut med asfaltering av Kattegattleden.