Arkitekternas tävlingsbidrag i Europan 16 ställs ut

  Bild på en nyasfalterad väg.

  Intresset har varit stort för Varberg i arkitekttävlingen Europan 16 – hela 18 bidrag har lämnats in! Under två veckor kommer arkitekternas förslag på hur Trädlyckevägen och området utmed vägen skulle kunna utformas till ett stadslivsstråk, att visas i en utställning vid Håstens torg.

  Europan 16 är en internationell arkitekttävling för unga arkitekter. I årets tävling, som har temat ”gestaltad livsmiljö”, medverkar Varberg med ett tävlingsområde: Trädlyckevägen, Håstens torg och dess närmaste omgivningar.

  Många spännande bidrag

  Bland det fyrtiotal städer runt om i Europa som deltar med olika tävlingsområden i Europan 16, står sig Varberg bra.

  - Vi har tagit emot 18 tävlingsbidrag med idéer och skisser på hur Trädlyckevägen kan omformas från trafikbarriär till ett levande stadslivsstråk. Bland förslagen finns många spännande skisser med blandad bebyggelse och mötesplatser med olika karaktär. Många av förslagen har också tagit fasta på de gröna värden som finns och att vi efterfrågat hur man kan jobba med att utveckla dem och det som kallas ekosystemtjänster, berättar stadsarkitekt Maria Söderlund.

  Utställning vid Håstens torg

  Mellan den 20 oktober och 2 november har den som är nyfiken möjlighet att ta del av arkitekternas förslag. Utställningen håller till i Varbergs Bostads lokaler på Håstens torg 3B och är öppen på vardagar klockan 12.30-16.30. Det kommer också att finnas en brevlåda på plats där man kan lämna sina synpunkter.

  - Vi hoppas många passar på att komma hit och titta på arkitekternas skisser och ta del av deras tankar. De har skrivit på engelska, men tycker man språket är svårt kan man fokusera på det visuella. Vi vill väldigt gärna höra vad allmänheten tycker om olika förslag och idéer, säger Maria.

  För den som inte kan besöka utställningen en vardag, finns ett extra tillfälle lördagen den 30 oktober mellan klockan 10 och 14:

  - Då bjuder vi in till öppet hus och har flera samhällsbyggare på plats som man kan diskutera med och lyfta sina funderingar till.

  Vad händer sedan?

  Under hösten kommer Europans jury att bedöma bidragen och utse vinnare. Därefter tar kommunens arbete vid med fundera vidare på hur förslagen kan användas.

  - Vi vill skapa en välgestaltad miljö där människor, natur och trafik samspelar. Förslagen kan ge oss inspiration till nyskapande lösningar för både mobilitet och service. Inget av de inlämnade förslagen kommer fullt ut att bli verklighet, men möjligheten finns att tillsammans med en eller ett par av arkitekterna, utveckla och göra verklighet av de bästa idéerna, berättar mark- och exploateringschef Kristina Hellerström.

  Tidigare artiklar om arkitekttävlingen Europan 16:

  Internationell arkitekttävling till Varberg Öppnas i nytt fönster.

  Trädlyckevägen i fokus i arkitekttävling Öppnas i nytt fönster.

  Publicerad den:

  Senast Ändrad: