Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
Foto på nyrenoverade Centralskolan - gul tvåvåningsbyggnad med två entreér.

Centralskolan 2023, redo för fler generationer av elever.

Gammal skolbyggnad redo för många fler år

I veckan flyttade årskurs 3 på Bosgårdsskolan in i nyrenoverade Centralskolan. Skolan, som byggdes i början av förra seklet och bär på en spännande historia, har fått lite omvårdnad och undervisningslokalerna har blivit modernare.

Centralskolan byggdes 1906–1908 och var då en ståtlig byggnad med sadeltak, torn och träpanel. Den bär på en spännande historia och har varit skola för flera generationer av Tvååkersbor. På senare år har även en förskola använt byggnaden.

Svartvitt foto av Centralskolan i Tvååker 1913.

Centralskolan 1913, en pampig byggnad med torn och allt. Foto: Tvååkers hembygdsförening.

Skolbyggnaden har renoverats för att avlasta Bosgårdsskolan i ett växande Tvååker. Projektet har renoverat den kulturhistoriska byggnaden invändigt och skapat större modernare klassrum samt personalrum. Byggnaden har fått ett nytt storkök och matsal samtidigt som fasaden har renoverats.

- Skolan har generösa ytor och genomtänkta lokaler som inbjuder till varierade undervisningssituationer. Elevrådet har varit engagerade kring att ta fram planen för utemiljön som kvarstår att göra i ordning, säger rektor Annefrid Svenningsson.

Foto av klassrum med runt bord, två soffor och en mjuk matta. 

En härlig skolmiljö med runda bord, soffor och mjuk matta.

Återbruk redan 1940

Precis innan andra världskriget byggdes skolan om och fick en ny länga för gymnastiksal och skolsalar. Kanske påverkade oroligheterna i världen och medförde att man återanvände mycket av det gamla materialet när man byggde om skolan.

Spännande historia

Precis efter renoveringen 1940 användes Centralskolan som militärförläggning för kustartilleriet och under 1945 inkvarterades norrmän i skolan i väntan på att få komma tillbaka till Norge efter att ha suttit i koncentrationsläger i Tyskland.

Läs om dagen då de norska judarna kom till Tvååker i artikeln från Hallands Nyheter:

När norrmännen nådde Tvååker | HN Länk till annan webbplats.

Svartvitt foto av skolklass utanför Centralskolan 1942.

Skolklass samlad utanför den ombyggda Centralskolan 1942, mitt under andra världskriget. Foto: Gerda Winqvist, Hallands kulturhistoriska museum.

publicerad:

Senast Ändrad: