Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.

Rampens sista jul

Vi har skrivit det förut men nu är det tredje gången gillt. Den siste februari ska färjerampen i hamnen vara riven.

Upphandling pågår

En upphandling av entreprenör pågår och anbud ska vara inskickade till kommunen senast på Luciadagen, den 13 december.

Det som ska monteras ner är den övre delen av rampen, alltså den blå stålkonstruktionen. I framtiden, när marken ska göras byggklar, kommer även betongfundamenten att tas bort.

250 ton stål

Ståldelen av rampen beräknas väga cirka 250 ton och vara värd drygt en miljon kronor i skrotvärde, en tillgång alltså, för den kommande entreprenören.

Att rampen inte rivits tidigare, trots planer på detta, beror på att man i sent skede tvingades prioritera andra projekt.

Senast 29 februari

I det utskickade förfrågningsunderlaget är ett krav att rampen ska vara riven senast den sista februari 2024. Just 2024 ger detta en extra dag, eftersom det är skottår och den siste februari är den 29:e.

publicerad:

Senast Ändrad: