Förskolebarn målar bokstäver på papper.

Förskolebarnen från Limabacka förskola hjälptes åt att fixa byggskylten.

Små konstnärer startade bygget av nya Limabacka förskola

Idag uppmärksammades byggstarten av nya Limabacka förskola. Den nya förskolan beräknas stå klar hösten 2025 och har plats för 160 barn. Några av de barn som kommer att börja på förskolan var med och firade byggstarten med penslar, färg och papper.

L I M A B A C K A står det på bokstäverna som fyraåringarna målar i regnbågens alla färger. Idag är det byggstart för nya Limabacka förskola och de barn som är med kommer alla att börja på den nya förskolan nästa höst. Då kommer de att vara äldst på förskolan. Men fram tills det är dags att börja på den nya fina förskolan så kommer deras skylt med egenmålade bokstäver att hänga uppe för att visa alla förbipasserande att på denna plats så byggs deras förskola.

Den nya förskolan ersätter två

Förskolan byggs av Varbergs Fastighets AB på uppdrag av Varbergs kommun. Totalentreprenör är Skanska. Under ceremonin hölls två tal. David Sandrén, ordförande förskole- och grundskolenämnden, var först ut.

- Det här är en utveckling för hela Limabacka och att barn och personal får flytta in i en och samma förskola med fina och moderna lokaler kommer att bli väldigt bra, säger han.

Nya Limabacka förskola ersätter två olika byggnader. Båda tillhör Limabacka förskola men det är 500 meter mellan dem. Den ena byggnaden består av moduler, som inte kan förlängas, och den andra byggnaden börjar bli utdaterad.

- Jag har jobbat med den här frågan i många år och äntligen är bygget i gång. Att bygga en förskola precis här där vi står nu tror jag blir jättebra. Det är på kommunal tomt, den är tillgänglig och det kommer att bli en härlig utemiljö för barnen, säger Hanna Netterberg, ordförande i Varbergs Fastighets AB (tidigare ordförande i förskole- och grundskolenämnden).

Plats för 160 barn

Den nya förskolan byggs i två plan med åtta avdelningar och plats för 160 barn. Utöver hemvister byggs mottagningskök och personalytor. Söder om fastigheten anläggs en utemiljö på cirka 6400 kvadratmeter. Utemiljön byggs i tre lekzoner, där den tredje zonen angränsar till skogen. Idén bakom en naturmiljö med vegetation, stock och sten är att uppmuntra barnen till kreativitet och att själva skapa leken.

I sitt tal passar Hanna Netterberg på att kolla med de tio små konstnärerna om det ska bli kul med en ny förskola.

-JAAA!! ropar alla barn, samtidigt som de njuter av fika bestående av bulle och festis.

Limabacka förskola, nybyggnation

Politikerna Hanna Netterberg och David Sandén på byggområdet.

Politikerna Hanna Netterberg och David Sandén medverkade vid byggstarten.

publicerad:

Senast Ändrad: