Arkitekttävlingens vinnare utsedda

  Illustration: arkitektteamet Make the backs fronts (again)!

  Förslagen på hur Trädlyckevägen och Håstens torg kan utformas till ett stadslivsstråk har varit många. Nu börjar Europan 16, den internationella tävlingen för unga arkitekter, närma sig sitt slut och tre vinnande bidrag har utsetts.

  När Varberg ansökte om att medverka med ett tävlingsområde i den internationella arkitekttävlingen Europan 16, så var det för att inspireras och få nya idéer kring hur framtida stadslivsstråk kan gestaltas.

  - Trädlyckevägen och Håstens torg var ett naturligt val med tanke på att området redan finns utpekat i kommunens förtätningsstrategi som viktigt att utveckla. Det stämde också bra in på tävlingens tema, som i år är Gestaltad livsmiljö. Vi såg en möjlighet att få ta del av innovativa förslag på hur man kan utforma en attraktiv miljö, så att platsen blir trivsam och trygg och utformas utifrån de förutsättningar som finns just där, berättar stadsarkitekt Maria Söderlund.

  De tre vinnarna

  Nu har Europans nordiska jury bedömt de inlämnade förslagen och utsett vinnare. Första priset går till Make the backs fronts (again)! och ett italienskt team som enligt juryn tar ett helhetsgrepp och utvecklar platsen med förslag som bidrar med flera olika funktioner och lösningar i en väl sammansatt helhet. Juryns andrapris går till Trädlycke och ett danskt team som redovisar ett komplett projekt med inkännande lösningar och där bebyggelsen kopplar till befintliga stadsdelar. Hedersomnämnandet går till spanska Lifeline för deras strategiska tänkande och redovisning av verktyg för både planering och genomförande.

  - Vi är mycket nöjda med resultatet. Vinnarna har fångat upp de avgörande frågeställningarna och föreslagit en helhetslösning som tillvaratar och utvecklar de gröna värdena längs stråket, skapar robusta livsmiljöer och föreslår en attraktiv gestaltning vid Håstens torg, en miljö som inbjuder till möten, säger Maria Söderlund.

  Nu börjar planeringsarbetet

  För att ett stadslivsstråk ska kunna bli verklighet, ska samhällsutvecklingskontoret nu ta fram ramarna för den fortsatta processen.

  - Utifrån tävlingsresultatet ska vi forma en fortsatt process för utvecklingen av området. Vi kommer att involvera vinnarna och deras idéer i det arbetet. Under arbetsprocessen är det viktigt med dialog med verksamma aktörer, närboende och allmänhet, berättar mark- och exploateringschef Kristina Hellerström.

  Ta del av arkitekternas förslag

  De vinnande förslagen med juryns motivering kommer att ställas ut på kulturhuset Komedianten (bibliotekets Expo-plats, plan 1) mellan den 16 december och den 7 januari. Samtliga tävlingsbidrag och juryutlåtandet går också att ta del av digitalt på Trädlyckevägen - sedd med unga arkitekters ögon. Länk till annan webbplats.

  Komediantens webbplats Länk till annan webbplats. hittar du aktuella öppettider för biblioteket och utställningen.

  Tidigare artiklar om arkitekttävlingen Europan 16

  Internationell arkitekttävling till Varberg Öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.

  Trädlyckevägen i fokus i arkitekttävling Öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.

  Arkitekternas tävlingsbidrag i Europan 16 ställs ut Länk till annan webbplats.

   

  Publicerad den:

  Senast Ändrad: