Domstolen ger prövningstillstånd för Västerport

  Visualisering av nya stadsdelen Västerport, sedd från Fästningspiren. Till vänster syns husen i  etapp 1 i Västerport och till höger Varbergs fästning.

  Visualisering av kommunens planförslag för etapp 1 sedd från Fästningspiren.

  Mark- och miljööverdomstolen kommer att ta upp detaljplanen för Västerport etapp 1 till ny prövning. Beskedet om prövningstillstånd kom idag.
  -Den bästa julklapp vi kunde få, säger Ann-Charlotte Stenkil (M), kommunstyrelsens ordförande.

  Snabbt besked

  Beskedet om prövningstillstånd kom snabbare än förväntat.
  -Vi trodde januari i bästa fall men förmodligen februari. Nu tog det bara tre veckor. Självklart känns det bra! säger Stefan Andersson som lett arbetet med att ta fram kommunens överklagan.

  -Man ska så klart komma ihåg att själva sakfrågan inte är hanterad än, men det här är ändå första steget. Hade vi inte fått prövningstillstånd hade överklagandeprocessen varit slut nu.

  Efterlyser tydlighet

  Detaljplanen för Västerport etapp 1 upphävdes av mark- och miljödomstolen den 6 maj, efter att Hembygdsföreningen Gamla Varberg överklagat planen.

  - Att Mark- och miljööverdomstolen ger prövningstillstånd betyder ju att de anser att det finns otydligheter i den första domen som behöver prövas, säger Ann-Charlotte Stenkil.
  -Kommunens inställning har hela tiden varit att vi i första hand önskar att detaljplanen vinner laga kraft, men att om så inte blir fallet att vi får större tydlighet och vägledning.

  Projektledaren för Västerport, Maria Hagelberg, är så klart också glad över domstolens besked:
  - En fin inledning på julen! Jag tänker extra mycket på mina medarbetare som jobbat så hårt och länge med den här detaljplanen.

  Vad händer nu?

  - Troligtvis kommer domstolen att ge hembygdsföreningen möjlighet att yttra sig över kommunens överklagan. Sannolikt kommer det dock inte att hända något i målet förrän ett tag inpå det nya året, säger kommunjurist Lisa Holmdahl Pedersen.

  När den nya domen från Mark- och miljööverdomstolen kommer är svårt att säga. En riktlinje är inom ett år, men det kan också ta kortare tid.

  Kommunens överklagan klar

  Publicerad den:

  Senast Ändrad: