Domstolen häver planen för Västerport etapp 1

  Mark- och miljödomstolen upphäver detaljplanen för Västerport etapp 1. Domstolen anser att den planerade bebyggelsen gör att planen strider mot riksintresset för kulturmiljövård.

  Detaljplanen för Västerport etapp 1 antogs i juni 2021. En månad senare överklagades planen, bland annat av Hembygdsföreningen Gamla Varberg.
  Den 8 mars höll Mark- och miljödomstolen både syn och förhandling i Varberg. Nu har dom meddelats där detaljplanen upphävs.
  -Vad det här kommer att innebära för projektet är för tidigt att säga. Vi måste först läsa in oss ordentligt på domen, säger kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Stenkil (M).

  Publicerad den:

  Senast Ändrad: