Efterlängtat besked om Värö station i nationell plan

  Värö station finns med i den nationella planen för trafikinfrastrukturprojekt som regeringen fattade beslut om den 9 juni.
  - Detta känns väldigt bra! Vi har jobbat hårt för att få ett extra stopp på Västkustbanan i kommunens norra delar. Att Värö station nu tagits med i den nationella planeringen är en milstolpe för projektet, säger kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Stenkil (M).

  Den nationella planen för trafikinfrastruktur 2022-2033 beskriver hur den statliga infrastrukturen ska underhållas och utvecklas de närmaste tolv åren. De investeringar som är med i planen beräknas kosta över 100 miljoner kronor per projekt. Totalt fördelas 881 miljarder kronor på infrastruktursatsningar i Sverige. Den nya stationen i Väröbacka kommer att bekostas av Varbergs kommun, men måste finnas med i planen för att Trafikverket ska kunna planera för och genomföra projektet.

  - Vi hade räknat med att även Lekarekulle skulle ha prioriterats eftersom förbigångsspåret påverkar hur effektivt man ska kunna trafikera Västkustbanan. Jag förutsätter att Trafikverket hittar en annan lösning för Lekarekulle. Annars får man inte utväxling på hela den enorma satsning man gjort på hela Västkustbanan, säger Ann-Charlotte Stenkil.

  Nu fortsätter resan mot en färdig station

  Planeringen av den nya stationen i Väröbacka är i full gång och kan fortsätta trots att Lekarekulle inte finns med i planen. Nu arbetar kommunen med en förstudie för stationsområdet, medan Trafikverket tar fram de järnvägstekniska kraven för anläggningen tillsammans med en signalutredning. Därefter följer planprocesser med detaljplan och järnvägsplan, efter det projektering och slutligen byggnation.

  - Vi arbetar i nära samverkan med både Trafikverket och Region Halland för att stationen ska bli färdig så fort det bara går. När järnvägsplan och systemhandling är fastställda, kommer vi att kunna sätta ett årtal för färdig station, säger Ann-Charlotte Stenkil.

  Publicerad den:

  Senast Ändrad: