Fler än 1000 nya invånare förra året

  Hjärta, flyttgubbe, hus och siffran 1261

  För första gången på 50 år ökade Varbergs kommun förra året med över 1000 invånare. Vi hälsar 1261 nya invånare välkomna till den kommun i Halland som växer mest just nu!

  Varbergs befolkning uppgick vid årsskiftet till 66 658 personer enligt SCB:s befolkningsstatistik för 2021, som presenterades under tisdagen.

  Jämfört med många stora kommuner i Sverige har Varberg en mycket stark utveckling. Sett till antal människor ökar Varberg som nummer elva i landet. Varberg är fortsatt landets 36:e största kommun i befolkningsstatistiken. I sin storleksklass växte Varberg klart snabbast under 2021 följt av Norrtälje och Kalmar.

  – Det är glädjande att Varbergs kommun är fortsatt attraktiv att bosätta sig i. Vi har god kvalitet i våra verksamheter såsom skola och äldreomsorg. Det är också viktigt att poängtera att vi har ett livskraftigt näringsliv som söker nya medarbetare. Det är en motor helt klart, säger Ann-Charlotte Stenkil (M), kommunstyrelsens ordförande.

  När vi summerar bostadsbyggnationen i kommunen för 2021 kan vi konstatera att det förra året färdigställdes 828 bostäder, varav merparten var lägenheter. Detta är rekordhögt för kommunen och intresset för nya bostäder är fortsatt stort.

  Publicerad den:

  Senast Ändrad: