Gamla magasinet på Hoken får nytt liv

  Rivningen av den gamla färjeterminalen drar ut på tiden, men en sak står nu klar: Det hundraåriga magasinet ”under” byggnaden är i gott skick.
  -Huset är gammalt men friskt, konstaterar Jimmy Emanuelsson, byggprojektledare på VFAB.

  Gamla terminalbyggnaden på Hoken. Det yttersta lagret på huset är borttaget och man ser den gamla magasinsbyggnaden under.

  Det gamla bågformade taket syns tydligt på norra fasaden.

  Redan nu är snickare igång med att täta det gamla huset.
  - Det är inte otätt i sig, till och med det gamla taket är ok. Men det finns äldre öppningar i fasaden som under årens lopp täckts över. De håligheterna måste vi åtgärda och fylla igen, berättar Jimmy Emanuelsson.

  Fönstren räddade

  Byggnaden ägs av Varbergs Fastighetsbolag. Där håller man nu som bäst på att komma fram till vad den gamla magasinsbyggnaden ska användas till. Målet är att skapa någon form av mötesplats redan till sommaren 2022.
  -Det är väldigt roligt att magasinet ser ut att kunna bevaras, säger Lina Persson, affärsansvarig för byggnaden.
  - Det var lite oroligt ett tag när man misstänkte att det satt asbest i kittet till de vackra gamla fönstren, men prover visade att så var det inte.

  Framtida besöksanläggning

  De långsiktiga planerna för Hoken är ännu inte klara. Piren hör till samma detaljplan som etapp 1 i Västerport, som möjliggör för en eventuell framtida besöksanläggning. Klart är att första delen av piren kommer att bli ett arbetsområde under senare delen av 2022. Då planeras nämligen för mark- och kajarbeten i Västerport, i området där färjeläget tidigare låg. Det är också en av anledningarna till att den gamla terminalbyggnaden var tvungen att rivas.

  Klart i slutet av januari

  -Ska det gamla magasinet bevaras för framtiden kommer det också på sikt behöva göras mer arbete för att skydda det. Nu är det hundraårig gammal träpanel på väggarna och läget är ju minst sagt utsatt vädermässigt, konstaterar Jimmy Emanuelsson.
  Rivningen av den del av byggnaden som inte ska bevaras har dragit ut på tiden, bland annat för att den gamla byggnaden innehållit miljöfarliga ämnen som till exempel asbest. Nu räknar man med att arbetet ska vara klart i slutet av januari.

  Publicerad den:

  Senast Ändrad: