Kommunen tar över byggandet av stationsområdet

  Skiss över Varbergs nya station. Träbyggnad med vågigt tak. Illustration: Okidoki

  Kommunstyrelsens arbetsutskott fattade idag, den 20 september, beslut om att godkänna ett tilläggsavtal för projekt Varbergstunneln. I tilläggsavtalet får Varbergs kommun ansvar för att planera och bygga stationsområdet.

  Stationsområdet kommer fortsatt vara en del av Trafikverkets projekt Varbergstunneln men Varbergs kommun tar över projektering och byggande av området efter den systemhandling som tagits fram gemensamt inom projektet.

  - Vi ser en fördel i att projektera och bygga stationsområdet när vi också sedan ska äga och förvalta området. Det handlar om gator- och torgytor, bussterminal, pendelparkeringar för bil och cykel samt angöring för bil och taxi, säger Jan Bengtsson, projektledare för Varbergstunneln i kommunen.

  - Det nya stationsområdet kommer att bli en viktig plats i staden, en entré för såväl varbergare som besökare. Vi ser positivt på detta tilläggsavtal eftersom vi som kommun samtidigt ansvarar för investeringar och byggande av de väganslutningar som krävs till det nya stationsområdet, säger Ann-Charlotte Stenkil, kommunstyrelsens ordförande (M).

  Förändringen innebär inga extra kostnader för kommunen. Trafikverket har avsatt pengar i projektets budget för byggande av stationsområdet. Sedan tidigare har Varbergs kommun medfinansierat projektet i sin helhet med en fast summa på 391 miljoner kronor.

  Innan avtalsskrivande ska även kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fatta beslut om tilläggsavtalet. Därefter skriver Trafikverket under avtalet tillsammans med projektets medfinansiärer Varbergs kommun, Jernhusen och Region Halland.

  Publicerad den:

  Senast Ändrad: