Konstnärer sökes till projekt Varbergstunneln

  Västra Vallgatan sedd norrut från Norrgatan med målarpalett, hammare och musiknot.

  Trafikverket och Varbergs kommun bjuder in yrkesverksamma konstnärer att lämna intresseanmälan för att delta i ”Konst under byggtid” i byggområdet intill Västra Vallgatan.

  – Det ska finnas möjlighet att engageras och inspireras av den pågående förändringen genom konst och inte bara genom att vi bygger, säger Johan Hjertström, Trafikverket och tf projektchef för Varbergstunneln.

  Konstnären, eller konstnärsgruppen, får i uppdrag att genomföra en interaktiv, konstnärlig idé som ska leda till en eller flera temporära konstnärliga gestaltningar på platsen som omger byggområdet intill Västra Vallgatan i centrala Varberg.

  – Vi vänder oss till konstnärer som är intresserade av att undersöka och gestalta en plats i förändring. Det kan ske genom flera olika uttryck som måleri, installationer, ljudkonst, koreografi, säger Bodil Hedberg, samordnare för offentlig konst på Varbergs kommun.

  En urvalsgrupp bestående av representanter från Statens konstråd, Trafikverket och Varbergs kommun kommer att bedöma inkomna intresseanmälningar utifrån ställda krav.

  Bedömningen av vilken eller vilka konstnärer som tilldelas uppdraget kommer att ske i flera steg. I steg ett bedöms intresseanmälningarna. Därefter väljs tre konstnärer eller konstnärsgrupper ut för att skissa och till sist väljs den eller de som kommer utföra den tillfälliga gestaltningen.

  Planen är att en konstnär, eller konstnärsgrupp, ska börja gestalta platsen på Västra Vallgatan senare i vår.

  Konstnärer kan anmäla intresse till 14 februari 2022 via e-postadressen konstivarberg@trafikverket.se.

  Ytterligare information

  Kontakt Trafikverket: Monika Levan, specialist arkitektur, 0720-840 274, monika.levan@trafikverket.se

  Kontakt Varbergs kommun: Bodil Hedberg, samordnare för offentlig konst, 070-149 62 95, bodil.hedberg@varberg.se

  Presskontakt Trafikverket, 0771-31 15 00.

  trafikverket.se/varbergstunneln Länk till annan webbplats.

  Publicerad den:

  Senast Ändrad: