Markanvisning skjuts fram

  Varbergs kommun har fattat beslutet att skjuta fram markanvisningen i Träslövsläge, till dess att det finns en lagakraftvunnen detaljplan för området.

  Tidigare i höst utlyste Varbergs kommun en markanvisningstävling för uppförande av flerbostadshus inom exploateringsområdet Tvååkers-Ås 2:3 i Träslövsläge.

  Sedan markanvisningstävlingen gick ut har dock det politiska landskapet i kommunen förändrats på ett sätt som kan komma att påverka hur detaljplanen i det aktuella området utformas. I detta läge väljer därför kommunen att skjuta fram markanvisningen i Träslövsläge, till dess att det finns en lagakraftvunnen detaljplan.

  -Intresset för att vara med i tävlingen har varit stort, och det är vi väldigt glada över. Men våra exploatörer måste få rätt förutsättningar innan de lägger ner resurser på att ta fram tävlingsförslag, det är den främsta anledningen till det här beslutet, säger samhällsutvecklingsdirektör Josefin Selander.

  Detaljplanen för det aktuella området är just nu ute på samråd, fram till och med den 3 november.

  Publicerad den:

  Senast Ändrad: