Tre pråmar på havet

  Pråmen Mjölner assisterad av Helge och Roar, som transporterar bort muddermassor.

  Muddring i Farehamnen

  Nu är han igång – Mjölner – den 52 meter långa och 17 meter breda pråm som ska leda muddringsarbetet med att skapa en ny hamnbassäng i Farehamnen.

  Under hösten pågår ett muddringsarbete i projektet. Det innebär att vi gräver bort delar av havsbotten för att skapa tillräckligt djup för fartygen. Förutom Mjölner, kanske du även kommer att lägga märke till hjälpredorna Roar och Helge, pråmarna som transporterar bort massorna, till en plats cirka fyra kilometer därifrån.

  Muddringsarbetet kommer att pågå dygnet runt, sju dagar i veckan. Det betyder att det blir mer trafik på vattnet mellan hamnbassäng och tippområdet. Pråmarna kommer att gå i farleden med intervallet cirka 1 pråm per timme.

  Om du skulle höra något ljud så kan det vara från den hydrauliska grävmaskin som arbetar ombord.

  Mer info om projeket:

  varberg.se/farehamnen

  Nyhetsbrev om muddringen:

  Nu är det dags för muddringen

  Publicerad den:

  Senast Ändrad: