2023-09-22

  Nu bygger vi en naturvall vid Getterövägen

  Under hösten startar arbetet med att färdigställa en naturvall utmed Getterövägen. För att skydda fågellivet inleds arbetet med nedtagning av träd vid platsen.

  Naturvallens syfte är att skydda Natura2000 mot framför allt ljuskäglor från hamnverksamheten när den nya hamndelen tas i bruk. På naturvallen kommer det finnas planteringsöar med växtval som inte blir så höga och som är anpassade efter det fågelliv som finns i området.

  Växtlighet tas ner

  Efter dialog med Länsstyrelsen under våren har Naturvallens utformning justerats något för att förhålla sig till naturreservatet men ändå uppfylla sitt syfte.
  Bland annat kommer skogsdungen i den nordöstra delen av naturvallen tas ner i månadsskiftet september/oktober. De höga träden utgör hot mot reservatets häckningsöar eftersom de ger predatorer möjlighet att sitta i träden och spana ut över området. Dungen i den nordvästra delen lämnas orörd då den ligger längre ifrån reservatets häckningsöar.

  Kommunens träd ska vi vara rädda om och målsättningen är alltid att bevara och värna om växtligheten. I det här fallet har Varbergs kommun åtagit sig att hålla växtligheten låg i området och Länsstyrelsen anser att skogsdungen bör tas bort.

  - De naturvärden som finns i skogsdungen får i det här fallet stå tillbaka då naturvärdena i reservatet bedöms vara betydligt högre säger Åsa Svantesson, kommunens trädansvarig.

  Ytterligare en åtgärd för att skydda reservatet och dess häckningsöar är att de befintliga belysningsstolparna utmed Getterövägen ska tas ner och ersättas med pollare på samma sätt som det är längre västerut mot Getterön.

  Information finns även på projektsidan om Naturvall Getterön.

  Flygbild över Getterövägen och grönska.

  Den gula markeringen visar ungefärlig sträcka var naturvallen ska anläggas. Den röda markerar träd som tas ned.

  Publicerad den:

  Senast Ändrad: