Större vagn med illustrationer och Varbergs logotyp

  På dialogturné om Varbergs framtid

  Med varm äppeldryck och en färgglad vagn är vi, tjänstepersoner inom samhällsbyggnad och politiker, nu ute på en dialogturné i kommunen för att prata om Varbergs framtid med våra kommuninvånare.

  Dialogen är en del i arbetet med att ta fram en ny översiktsplan i kommunen, ett av kommunens viktigaste planeringsdokument. En översiktsplan handlar om hur mark och vatten kan användas i framtiden. I planen ska vi till exempel beskriva var nya bostäder och verksamheter kan byggas och vilken mark och natur som bör bevaras.

  Under dialogen kan du dela med dig av dina tankar och idéer om Varbergs framtid. Barn och vuxna kan dela med sig av sin favoritplats i kommunen, vad de vill förbättra och ge oss sitt bästa klimattips.

  Såklart går det också att delta digitalt i dialogen på vår webbplats:

  Ny översiktsplan - Vårt framtida Varberg

  Tält och vagn för dialogaktivitet på Håsten. 

  Onsdagen den 1 februari mötte vi kommuninvånarna på Håstens torg.

  Post-it-lappar med favoritplatser markerade på en Varbergskarta.

  Många favoritplatser och idéer kom från kommuninvånarna på vårt första turnéstopp på Håsten.

  Dialog utanför Pingvinens entré

  Utanför is- och simarenan Pingvinen kunde både vuxna och barn tycka till om Varbergs framtid.

  Publicerad den:

  Senast Ändrad: