Peder Skrivares skola behöver fler lokaler

  Karta över fastigheten Renen 13 med skolbyggnad på den tidigare parkeringsplatsen.

  Den rosa byggnaden på kartan visar ytan där en tillfällig parkeringsplats planeras att ersättas av moduler för gymnasieverksamheten.

  Redan höstterminen 2023, innan den större tillbyggnationen av Peder Skrivares skola startar, behöver gymnasieskolan fler lokaler. Varbergs kommun planerar därför för en modullösning på industrifastigheten Renen 13.

  Då industrifastigheten Renen 13 är kommunalt ägd och saneringsprojektet är i sitt slutskede planerar vi för att evakuera delar av undervisningen från Peder Skrivares skola till Renen från höstterminen.

  Det handlar om cirka 150 elever, både ungdomar och vuxna, samt elevhälsa och administration. Undervisningslokaler, kök och matsal, utemiljö, cykel- och bilparkering kommer att iordningställas på tomten.

  Byggprojektet innebär att de tillfälliga parkeringsplatserna kommer att tas bort. För de som idag använder parkeringsplatserna hänvisar vi till pendelparkeringarna i närheten och parkeringshusen runt om i staden.

  Förberedande arbeten startar i januari och vi planerar uppsättning av moduler under våren. Leverans av moduler sker med lastbilar under en begränsad tid från Birger Svenssons väg förbi Varbergs Montessoriskola till Renen-tomten.

  Den sista etappen av saneringen kommer att ske på pendelparkeringarna väster om Renen – tid för saneringsarbetena är ännu inte fastställd och påverkar inte kommande gymnasieverksamhet.

  Peder Skrivares skola, framtida gymnasieplatser

  Saneringen av Renen

  Publicerad den:

  Senast Ändrad: