Trafiken stängs av
  vid Västkustvägen

  Arbetet med att bygga ett nytt gång- och cykelstråk mellan Lassabackarondellen och Ranelidsrondellen pågår för fullt. Framöver påverkas trafiken på bland annat Västkustvägen som stängs av helt.

  Nu börjar byggnationens första etapp ta form och från vecka 33 går vi in i ett skede där trafiken kommer att påverkas i större omfattning.

  - Vi är medvetna om att vi påbörjar arbetet i slutet av sommarperioden men det krävs för att vi ska hinna bli klara innan vintervädret kommer, eftersom det riskerar att hindra stora delar av arbetet, säger prpjketledare Jimmy Johansson.

  Omfattande bro- och asfaltsarbeten

  Byggnationen innebär utbyggnad och renovering av två broar med större betongarbeten samt asfaltering av en stor del av Västkustvägen. På grund av breddning och renovering av broarna stänger vi av vägarna helt under en period.

  - Orsaken till att vi behöver stänga av helt är för att kunna utföra arbetet på ett säkert sätt, det ger oss dessutom möjlighet att arbeta på båda broarna samtidigt vilket avsevärt kortar ner tiden som trafiken påverkas, säger Jimmy Johansson, projektledare Varbergs kommun.

  Det här gör vi:

  Mellan den 15 augusti och 21 oktober kommer större arbeten att utföras på de två broarna över Magasinsgatan och Engelbrektsgatan. Broarna ska breddas, få nya kantbalkar och räcken samt renoveras. För att kunna utföra dessa arbeten krävs att:

  • Västkustvägen stängs helt av för trafik (mellan Hagarondellen och Peders skrivares skola), som leds om via Österleden.
  • Magasinsgatan stängs av helt under hela byggtiden.
  • Engelbrektsgatan hålls öppen för gång- och cykeltrafik under större delen av arbetet. Perioden veckorna 34-36 är den avstängd pga av rivningsarbeten.

  Mer information

  Se avstängning och omledningen av trafik via kartbilden:

  Avstängning och omledning vid broarbeten. Pdf, 534.8 kB.

  Mer information ges även löpande via projektets hemsida:

  Gång- och cykelväg längs Västkustvägen.

  Publicerad den:

  Senast Ändrad: