Flygfoto över Trönninge skola som visar att tillbyggnaden byggs på södra delen av tomten. Foto: Slaagboom en Peeters

  Trönninge skola byggs till för 200 nya elever

  Trönninge växer när nya bostäder byggs och Trönninge skola behöver därför kunna ta emot fler elever. Nu startar arbetet med att bygga ut skolan för ytterligare 200 elever.

  Trönninge skola har idag en kapacitet på 800 elever.

  - Då fler bostäder planeras i området dimensionerar vi upp skolan för att kunna ta emot 1000 elever, säger Jenni Wennerström, lokalförsörjningavdelningen i Varbergs kommun.

  Detta görs genom en tvåvånings tillbyggnad, som innehåller bland annat klassrum, grupprum och arbetsplatser för lärarna. Även utemiljön kommer att ses över under projektet.

  Eftersom både detaljplanen och storleken på utemiljön för Trönninge skola tillät en utbyggnad av skolan, så gick planeringen av projektet snabbare än vad som är vanligt. Varbergs fastighet projektleder utbyggnaden och upphandlad entreprenör är Serneke.

  – För att möta tillväxten i Varberg gör vi de kommande åren en stor satsning på både förskolor och skolor i kommunen. Det känns bra att vi kunde få till 200 permanenta elevplatser genom denna tillbyggnad av Trönninge skola i stället för att lösa platsbristen med tillfälliga modullösningar, säger Jenni Wennerström.

  Arbetet inleds under sportlovet och pågår sedan fram till sommaren 2024. Redan under vecka 8 kommer träd inom byggområdet att grävas upp för att flyttas till ett nytt område. Byggnationen av de nya skollokalerna påbörjas under april månad.

  Projektet kommer under byggtiden att skapa en del byggtrafik i och omkring skolområdet. Vi lägger stor vikt vid att upprätthålla en säker miljö för personal och elever även under byggtiden, vilket bland annat innebär att cykeltrafiken till skolan kan komma att ledas om.

  Trönninge skola tillbyggnad

  Publicerad den:

  Senast Ändrad: