Upphandling inför nästa steg i Västerport

  Bild som visar var mark- och kajarbetet ska utföras i etapp 1 i Västerport. Man ser också vilken del av hamnbassängen som ska fyllas up:  ungefär platsen där färjan tidigare låg angjord.

  Det gröna fältet visar området för mark- och kajarbetet i etapp 1, inklusive den del av hamnbassängen som ska fyllas upp.

  Nästa stora händelse på platsen för Västerport etapp 1 är att göra marken byggbar. Nu är det dags att handla upp den entreprenör som ska utföra själva arbetet.

  Under våren sanerades området från markföroreningar. I dagarna annonseras kommunens upphandling av den entreprenör som ska utföra mark- och kajarbeten. Det är mycket som ska göras och själva arbetet beräknas ta cirka två år.

  Lång "att göra-lista"

  Att göra-listan i denna entreprenad är lång, bland annat ska:

  • Ledningar för avlopp, dricksvatten, dagvatten, fjärrvärme, fiber och el läggas i marken.
  • Marken höjas upp till en meter för att ta höjd för kommande havsnivåhöjningar.
  • En del av hamnbassängen fyllas upp för att skapa mer kvartersmark (se ”gröna” bilden i sidans topp). För att den uppfyllda marken ska bli stabil anläggs också en stor tryckbank under vattnet för att hålla den på plats.
  • En helt ny kaj byggas längs med den uppfyllda delen av hamnbassängen, som kommer börja en bit in på Hoken. Detta blir början på den nya Kajpromenaden i Västerport, som syns på den visualiserade bilden längst ner på sidan.

  Färjerampen rivs

  I marken finns också ett antal betongkonstruktioner som var för stora att grävas upp under vårens saneringsarbete. De kommer istället att tas bort under detta skede. Dessutom ska den gamla färjerampen rivas.

  Sista dagen för företag att lämna anbud på denna entreprenad är den 14 april 2022. Mark- och kajarbetet beräknas ta cirka två år och komma i gång tidigast efter sommaren 2022.

  Kajpromenaden i framtida Västerport. Första delen med Hoken och Fästningen i bakgrunden. Människor går längs med hamnbassängen, till vänster syns husfasaderna på de kommande byggnaderna i etapp 1.

  Kajpromenaden i etapp 1 i Västerport kommer delvis vara byggd på utfylld mark. (Bilden är en visualisering och inte en exakt återgivning av hur det kommer att bli.)

  Publicerad den:

  Senast Ändrad: