Värö: Grönt ljus för Lekarekulle

  Trafikverket, Västsvenska paketet och Region Halland är överens om en samfinansiering av förbigångsspåret vid Lekarekulle.
  - En mycket viktig pusselbit är nu på plats för Värö station, säger kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Stenkil (M).

  När regeringens nationella plan för transportinfrastruktur presenterades i somras fanns Värö station med, däremot inte förbigångsspåret vid Lekarekulle utanför Kungsbacka. Förbigångsspåret behövs om järnvägen ska kunna utnyttjas maximalt, utan spåret måste snabbare tåg anpassa sig till långsammare tåg. Utbyggnaden är också viktig för Västlänkens framtida kapacitet.

  150 miljoner

  Kostnaden för utbyggnaden är grovt uppskattad till 150 miljoner kronor och Trafikverket, Västsvenska paketet samt Region Halland har nu en överenskommelse att tillsammans stå för finansieringen. Trafikverket står för största delen, 84 miljoner och Region Halland och Västsvenska paketet för 49 respektive 17 miljoner.

  -Vi blev förvånade och så klart besvikna när Lekarekulle inte var med i den nationella planen, så det här är mycket glädjande. Det är en viktig pusselbit i vår resa mot en ny station i Värö och en tät och robust tågtrafik, säger Ann-Charlotte Stenkil.

  Synka projekten

  Förbigångsspåret i Lekarekulle beräknas vara klart mellan 2028 och 2030.
  Samma tidplan gäller för stationen i Värö, vilket också angavs i regeringens nationella plan. Det ursprungliga årtalet 2026 är inte längre aktuellt.

  -Alla är överens om att stationen i Värö ska bli färdig så fort det bara går, men infrastrukturprojekt är generellt komplexa och tar lång tid. Årtalet 2026 sattes innan alla förutsättningar i projektet var helt klara. Vår gemensamma målsättning är att förbigångsspåret ska vara färdigt när Värö station öppnar för trafik, nu finns också möjlighet att synka de bägge projekten, säger kommunens projektledare Malin Johnsson.

  När järnvägsplan och detaljplan är klara, förmodligen om två till tre år, kommer man kunna sätta ett mer exakt årtal för färdigställandet av Värö station.

  Vad händer härnäst?

  För Lekarekulle går Trafikverket vidare med att ta fram en så kallad AKJ (Anläggningsspecifika Krav Järnväg). För Värö station fortsätter Trafikverket arbetet med att färdigställa påbörjad AKJ och därefter startar nästa fas med järnvägsplan och systemhandling.

  Varbergs kommun arbetar vidare med att ta fram förslag på läge (placering inom det södra läget) samt utformning av stationsområdet. Efter det startar arbetet med detaljplanen.

  Publicerad den:

  Senast Ändrad: