• Varningssymbol med utropstecken i triangel och cirkel
  2023-05-23

  Hög brandrisk - förbjudet att elda i skog och mark

  Det är torrt i skog och mark, risken för brand är mycket stor. Därför är det eldningsförbud i Varbergs kommun från 1 juni. Var även fortsatt sparsam med dricksvattnet.

  Läs mer om hög brandrisk - förbjudet att elda i skog och mark
  Pil

Västerport: Domstolen kommer till Varberg

Visualisering av Kajpromenaden i etapp 1.

Avgörandet för Västerport etapp 1 har kommit ett steg framåt. Efter sommaren kommer Mark- och miljööverdomstolen till Varberg för att hålla syn på plats.

Detaljplanen för Västerports första etapp upphävdes av mark- och miljödomstolen för ett år sedan. Varbergs kommun har överklagat denna dom till Mark- och miljööverdomstolen (MÖD).

I sin överklagan yrkade kommunen att MÖD ska hålla syn i målet, det vill säga att domstolsledamöterna kommer till Varberg och själva granskar området för detaljplanen och dess omgivningar.

”Mark- och miljööverdomstolen anser att det finns behov av att hålla syn,” skriver MÖD i sitt beslut som kom tisdagen den 9 maj.
Som det ser ut nu kommer detta ske efter sommaren.

 • - Vi är glada över att domstolen bifallit vårt önskemål om att komma hit till Varberg och inte avgöra målet enbart utifrån handlingar och fotografier, säger samhällsutvecklingsdirektör Josefin Selander.
 • Detaljplanen överklagades av Hembygdsföreningen Gamla Varberg, som anser att ett genomförande skulle skada riksintresset för kulturmiljövård.

Hembygdsföreningen har å sin sida yrkat att MÖD ska inhämta ett yttrande från Riksantikvarieämbetet. Detta avslogs dock av domstolen som inte ansåg att det fanns skäl till det.

När syn har hållits kommer Mark- och miljööverdomstolen hålla förhandling i målet, men datum för denna är ännu inte satt.

Frågor och svar om domen

Publicerad den:

Senast Ändrad: