Västerport: Kommunen får mer tid att formulera sin talan

  Kommunen har begärt och fått förlängd tid för att lämna in sitt yttrande i överklagan till Mark- och miljööverdomstolen, angående detaljplanen för Västerport etapp 1. Nytt sistadatum är den 30 november.

  Den 24 maj beslutade kommunstyrelsen att överklaga mark- och miljödomstolens beslut om att upphäva detaljplanen för Västerports första etapp.

  Kommunen lämnade in ett så kallat blankt överklagande och fick anstånd till den 30 september med att lämna in sin utvecklande av talan, det vill säga det yttrande där kommunen argumenterar för sin sak.

  Mark- och miljööverdomstolen har nu beviljat kommunens begäran att förlänga anståndet med två månader till den 30 november. Skälet för begäran om mer tid är att kommunen har anlitat en sakkunnig inom kulturmiljö som på grund av semestrar inte har haft möjlighet att påbörja sitt arbete förrän nyligen.

  Att kommunen överklagar mark- och miljödomstolens beslut beror bland annat på att kommunen anser att domen innehåller långtgående slutsatser som skapar oklarhet i på vilket sätt bebyggelsen i Västerport ska anpassas till den omgivande kulturmiljön. Det handlar om fler frågeställningar än det planerade hotellets höjd, till exempel om hur nära vattnet husen kan ligga och om var gränsen går för att en stadsbyggnadsstruktur ska räknas som för sluten.

  Oklarheterna gör det svårt att planera vidare, både för nästkommande etapper i Västerport, och vid ett eventuellt omtag av etapp 1. Kommunen hoppas i första hand att detaljplanen godkänns. Men skulle så inte bli fallet ser kommunen ett stort värde i en ny dom som ger större tydlighet och vägledning inför den framtida planeringen av Västerport.

  Publicerad den:

  Senast Ändrad: