Barn leker i träd

  Barnens lekfulla inspel i stadsplaneringen

  Kanske kan banvallen bevaras efter att spåret tagits bort och användas som pulkabacke? En av många idéer som kommer fram när barnen får vara med i ett tidigt skede i stadsplaneringen.

  År 2025 beräknas Trafikverket tagit bort järnvägsspåren genom Varberg och sanerat marken. Grundtanken är att området ska binda samman hav och stad och bli en attraktiv plats för Varbergs alla invånare och besökare.

  Barnens idéer och önskemål kring hur spårområdet kan utvecklas är en viktig del i stadsplaneringen. En härlig septemberdag 2021 besökte därför 60 elever från Mariedalsskolan de fyra områdena, Kurtinen, parkeringsplatsen framför Kurtinen, Kärleksparken samt ytan mellan Kärleksparken och Havanna. Eleverna fick information om de olika platserna, de fick beskriva hur de upplevde dem och berätta vad de såg för möjligheter med dem.

  Barnens kreativa synpunkter

  - Eleverna hade sprudlande idéer, de ser gärna att det kommer att finnas mer att göra i området som uppmuntrar till lek och rörelse. Ett förslag som kom upp ett flertal gånger var att det skulle finnas djur i området som man skulle kunna titta på. De såg även en möjlighet i att bevara banvallen efter att spåret tagits bort och använda den som pulkabacke, berättade Katrin Sahlqvist, samhällsplanerare på Varbergskommun, som var på plats tillsammans med barnen.

  Det var många kreativa synpunkter som samlades in under förmiddagen och elevernas inspel kommer vara en viktig del i spårområdets utveckling. Förhoppningsvis ökade även elevernas intresse för deras närmiljö och det som händer där

  Publicerad den:

  Senast Ändrad: