Man står med cykel vid en väg.

  Här längs Västkustvägen kommer en ny gång- och cykelväg att byggas.

  Nytt cykelstråk längs Västkustvägen

  Snart blir det plats för mer cykling längs Västkustvägen. Arbetet med att anlägga en ny gång- och cykelväg startar i mitten av september

  Under de kommande åren kommer Varbergs kommun att skapa ett nytt cykelstråk mellan Lassabackarondellen och Ranelidsrondellen.

  - Vi startar med sträckan mellan Hagarondellen och Peder Skrivares skola, vilket är mest angeläget eftersom det saknas gång- och cykelväg på större delen av sträckan, säger projektledare Jimmy Johansson.

  Därefter kommer befintliga gång- och cykelvägar längs hela stråket att breddas. Hela projektet beräknas vara klart under 2023.

  Olika etapper
  Projektet delas upp i olika etapper där den första är mellan Hagarondellen och Träslövsvägen. Där kommer gång- och cykelvägen att anläggas på den östra sidan, av Västkustvägen, utanför bilvägen, men även uppe på befintlig väg som då smalnas av för biltrafik. Gång- och cykelvägen skiljs från trafiken med ett nytt vägräcke.

  Mer information finns på sidan för projektet:

  Gång- och cykelväg längs Västkustvägen

  Publicerad den:

  Senast Ändrad: