Fågelperspektiv. hur nya Farehamnen kan se ut

  Utökade ekonomiska förutsättningar för Farehamnen

  Den 14 september tog kommunfullmäktige beslut att utöka de ekonomiska förutsättningarna för byggandet av Farehamnen.

  Beslutet innebär att kommunens investeringsbudget kan utökas i samband med budgetbeslutet för 2022 och kommande planeringsår, vilket möjliggörs genom sänkta soliditets- och avkastningskrav på Hallands Hamnar Varberg AB.

  Utvärdering av entreprenörernas anbud som genomfördes i somras visade att den beräknade totalkostnaden för projektet överstiger tidigare beslutad budget, bland annat på grund av avsevärt högre världsmarknadspriser på stål och betong samt högkonjunktur inom anläggningsbranschen. Storleken på avvikelsen är inte offentlig, då ärendet lyder under upphandlingssekretess.

  Finansieringen av det nya hamnprojektet sker med en fördelning mellan exploateringsintäkter från Västerport, Hallands Hamnar och kommunala investeringar. I och med kommunfullmäktiges beslut idag kommer den kommunkoncerngemensamma investeringsbudgeten för hamnen att utökas och möjliggör att upphandlingsprocessen kan slutföras. Tilldelning av entreprenör sker i samband med hamn- och gatunämndens sammanträde den 20 september.

  - Hamnen är viktig för Hallands och Varbergs näringsliv. Flytten är en förutsättning för Varbergs framtida stadsutveckling. Det kommer också att ge förutsättningar att bygga en modern, effektiv hamn, säger Ann-Charlotte Stenkil (M), kommunstyrelsens ordförande.

  Publicerad den:

  Senast Ändrad: