Väröbacka samhälle

  Utredning om södra stationsläget i Väröbacka klar

  Nu är Trafikverkets fördjupade utredning kring järnvägstekniska förutsättningar för det södra läget klar. Utredningen visar att det går att bygga en station i södra läget och att det finns en möjlig stationsutformning. I höst ska Varbergs kommun göra en samlad bedömning över vilket stationsläge som är bäst utifrån olika perspektiv.

  Två möjliga lägen utreds för den nya stationen i Väröbacka, norra läget i höjd med Väröbackaskolan och södra läget vid vägbro 850. I våras gav kommunen Trafikverket i uppdrag att utreda ett antal osäkerheter kring bland annat utformning av plattformar och bärighet för bro 850 i södra Väröbacka. Svaren blir viktiga i den samlade bedömningen som kommunen ska göra för att kunna ta ett beslut om den framtida stationens läge.

  Vad visar Trafikverkets utredning?

  Den järnvägstekniska utredningen visar att:

  1. Det blir avslag på dispensansökan för parallella plattformar.
  2. Bro 850 kommer att hålla för båda typer av plattformar om spåren kan ligga kvar i nuvarande läge.

  Avslaget på dispensansökan betyder dock att parallella plattformar inte längre är aktuellt eftersom det skulle innebära att spåren måste dras isär. Det innebär en ombyggnad av bron och orimligt stora kostnader. Kommunen kommer därför i den fortsatta planeringen utgå från förskjutna plattformar för båda lägena.

  - Nu vet vi att södra läget fungerar med hänsyn till bron. Förskjutna plattformar innebär att stationen blir mer utdragen. Vi kommer att ta med oss resultatet och titta på vad det innebär för helheten, säger Malin Johnsson, projektledare för utveckling av Väröbacka.

  Det fortsatta arbetet i höst

  För att kunna ta ett väl avvägt beslut om var stationen ska ligga, behöver kommunen väga samman de järnvägstekniska förutsättningarna med andra utredningar och analyser.

  - Vi har gjort flera omfattande utredningar kring bland annat markförhållanden, trafik, framtida pendling och förutsättningar för samhällets utveckling. Nu ska vår arbetsgrupp titta vidare på Trafikverkets utredning tillsammans med övrigt underlag och göra en samlad bedömning. Därefter fortsätter arbetet med en politisk beredning. Ambitionen är att kommunfullmäktige ska besluta om stationsläget innan årsskiftet, berättar Frida Eriksson som är projektledare för kommunens stationslägesutredning.

  Publicerad den:

  Senast Ändrad: