Asfalt, sten och ljus

  Strandpromenad i mörker som lyses upp av ljus från pållare.

  Hej! Lagom till höstmörkret kunde vi sätta i gång belysningen i norra delen av Apelviken. Det är en egendesignad belysningspollare av massiv ek och stålgalvad stolpfundament för att klara av det tuffa klimatet.

  Södra delen

  Byggnation av södra etappen av strandpromenaden startades i slutet på augusti och där vi har vi nu breddat överfarten/bron vid Vrångabäcken. Kanalisation för el och dagvatten är snart färdig i första delen av etappen.

  Byggnationen av strandpromenad vid Vikhyddans parkering är i full gång. Nästa steg är mönsterstensättning med hjälp av våra underentreprenörer, som har satt stenen i norra delen i form av maneter och snäckor. Den här gången testar vi mönstersättning i form av en haj - ”Sharks up above”.

  Miljötänk

  Vi har fått klartecken för att återvinna det gamla slitlagret asfalt för uppbyggnad av strandpromenaden. Det innebär en miljövinst med minskat utsläpp på grund av färre transporter och det återanvända materialet sparar dessutom nya resurser

  Aktivitetsyta

  Vi har nyligen haft ett informations- och dialogmöte med boende i kvarteret mellan Tångkörarvägen, Sandstrandsvägen, Badstrandsvägen och Klittervägen. Mötet gällde utformning av ytan framför verksamheterna Majas vid havet, Surfers och Surf Saloon. Istället för trärampen som ligger på platsen idag presenterade vi ett förslag på en nedsänkt aktivitetsyta för skejt och kickbike, 5 x 30 m, i form av en breddning av strandpromenadens västra sida. Framöver fortsätter diskussioner med närboende kring utformningen.

  Vill du veta mer?

  Mer information finns på varberg.se/apelviken

  Vi hörs framöver!

  Med vänliga hälsningar

  Projekt Apelviken

  Haj uppritad på marken.

  Ritning på marken där vi ska sätta sten i hajmönster.

  Publicerad den:

  Senast Ändrad: