Bild över byggarbetsplats i Apelviken med cementrör.

  Vi bygger mer strandpromenad

  Nu har vi startat bygg- och anläggningsarbeten i Apelviken igen efter sommaren. Det blir en spännande höst där du kan se strandpromenaden fortsätta att växa fram. Vi startar med både lednings- och grundarbete för väg- och strandpromenad.

  Framöver kommer vi att arbeta med den södra sträckan, mellan parkeringen vid Vikhyddan och korsningen Tångkörarvägen/Havsvägen. Byggnationen startar söderifrån men arbetet kommer så småningom att göras från båda håll på sträckan.

  För att säkerställa arbetsmiljön kommer vi att eventuellt att stänga av Tångkörarvägen på den aktuella sträckan och istället öppna upp andra vägar tillfälligt. Byggnationen ska vara färdigställd innan nästa badsäsong drar igång.

  Publicerad den:

  Senast Ändrad: