Vi skapar
  plats för cyklister

  Vi håller på att bygga Varbergs första cykelgata längs med Tångkörarvägen i Apelviken. På en cykelgata ska bilar visa särskild hänsyn till cyklister.

  Vad är en cykelgata?

  Cykelgata är en ny typ av trafikmiljö (ny reglering från december 2020). Syftet med cykelgator är att skapa en trafiksäker och trygg miljö där cykeltrafiken främjas men utan att utesluta motorfordonstrafik. Cyklister uppmanas här att ta plats i mitten av sitt körfält. I Apelviken betyder det att man ska cykla på asfaltsdelen av gatan. Bilen är gäst på cykelgator.

  Vilka regler gäller?

  På cykelgator gäller följande:

  • En förare av ett motordrivet fordon ska anpassa hastigheten till cykeltrafiken.
  • Fordon får inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen.
  • Fordon får inte parkeras på någon annan plats än särskilt anordnade parkeringsplatser.
  • En förare som från en väg kör in på en väg som är cykelgata har väjningsplikt mot fordon på cykelgatan.

  När cykelgatan upphör

  När cykelgatan upphör och övergår till en ”vanlig gata” sitter detta vägmärke uppsatt. Det innebär att regleringen upphör och därmed även de särskilda regler som gäller på cykelgatan.

  Varför bygger vi en cykelgata?

  I Apelviken har vi ett stort antal cyklister och gående. Vi bygger idag en strandpromenad där man ska röra sig i gångfart. Direkt intill strandpromenaden bygger vi en cykelgata. På cykelgatan vill vi skapa en trafiksäker och trygg miljö där cykeltrafiken främjas men även bilar kan ta sig fram.

  När cykelgatan är klar

  Den mellersta etappen kommer att byggas under hösten och vintern. Längs gatan kommer det finnas farthinder och belysning för att öka tryggheten. Det kommer även finnas säkra cykelställ, cykelpumpar, cykelservicestation med enklare verktyg samt laddskåp för cykelbatterier.

  Publicerad den:

  Senast Ändrad: