Pråmarna Mjölner och Helge

  Vi säger tack Mjölner, Helge och Roar!

  Under drygt tolv veckor har vi kunnat följa pråmen Mjölners arbete i nya hamnbassängen medan Helge och Roar turats om att köra muddermassor till dumpningsplatsen. Nu är muddringen klar och det är dags att säga hej då.

  September bjöd på ett mycket gynnsamt väder ur ett muddringsperspektiv. Ett lugnt hav har gjort att arbetet har kunnat utföras både effektivt och säkert av muddringsföretaget. I oktober-november har det blåst friskare vindar och vissa dagar har arbetet fått avbrytas tills havet lagt sig. Eftersom pråmarna Helge och Roar går väldigt lågt i vattnet när de är lastade har de inte kunnat ta sig ut till dumpningsplatsen vid alltför stark vind. Men muddringen har löpt på väldigt bra och är klar hela sex veckor före tidplan.

  Produktionschef John Gunnarsson summerar muddringen:
  - Jag är väldigt nöjd med hur Rohde Nielsen bedrivit arbetet här i Varberg, snabbare än beräknat och med god kommunikation och logistik tillsammans med Hallands hamnar och lotsen i området. Vi ser fram emot fortsatt samarbete 2023.

  Bild på en man

  Produktionschef John Gunnarsson.

  Skapa jämn botten

  I början på 2024 utförs de sista arbetena i den nya hamnbassängen. Då kommer muddringsföretaget tillbaka för att rama hamnbassängen, det vill säga dra en typ av släde över botten så att den blir jämn och lika djup överallt, nämligen -11 meter.

  Vad händer nu?

  Arbetet med den nya kajen har startat. Entreprenören Arsleff har slagit betongpålar som sitter längst bak på kajen och nu pågår gjutningsarbeten i anslutning till dem.

  I början på 2023 fortsätter kaj- och pirarbetena då 244 stålpålar ska slås. Detta görs från pråmar som jobbar från vattnet och arbetet beräknas pågå fram till sommaren. Till skillnad från muddringen som pågått dygnet runt så planerar Aarsleff att påla på vardagarna.

  2023 går arbetet in i en mer intensiv fas med fler parallella arbeten och fler medarbetare på plats i Farehamnen.
  - Nästa år blir intensivt med grundläggnings- och betongarbeten på kajen och piren, erosionsskydd för kajen och piren samt spår-, el-, mark- och VA-arbeten både inne på terminalytan och på kaj och pir. Fantastiskt, vi ser verkligen fram emot detta, säger John Gunnarsson.

  Hälsningar Projekt Farehamnen

  Publicerad den:

  Senast Ändrad: