Tack för alla synpunkter!

  Stort tack för alla synpunkter om hur spårområdet i Apelviken skulle kunna utvecklas långsiktigt.

  Ett åttiotal förslag har kommit in och många av dem handlar om önskemål om en cykelväg längs spårområdet. Förslag har även kommit in som syftar till att stärka och utveckla olika gröna värden, till exempel parkområde, hinderbana och grillplatser.

  Under våren kommer vi att sammanställa de inkomna förslagen och lägga ut dem på hemsidan så att ni kan ta del av dem.

  Vi kommer även gå vidare med att analysera förslagen för att se vad vi skulle kunna gå vidare med i den fortsatta processen.

  Publicerad den:

  Senast Ändrad: