Tyck till om Engelska parken, Platsarna och Kurtinen

  Just nu är vi inne i en spännande fas i spårområdesprojektet! Vi har genomfört ett digitalt dialogmöte kring hur Engelska parken, spårområdet öster om Platsarna samt friluftsområdet vid Kurtinen kan utvecklas. I början av hösten fick vi god hjälp av barn på Mariedalsskolan med planeringen av spårområdet. Du är också välkommen att lämna dina synpunkter för hur spårområdet kan utvecklas.

  Rutschkana nedför banvallen

  Barnens idéer och önskemål kring hur spårområdet kan utvecklas är en viktig del i stadsplaneringen. I september fick vi god hjälp av barn i årskurs 2 på Mariedalsskolan med planeringen av spårområdet.

  En vacker höstdag genomfördes en promenad kring Platsarna med cirka 70 glada och entusiastiska barn som fick beskriva sina känslor och upplevelser för olika platser.

  De hade många idéer kring hur området skulle kunna utvecklas. Vad sägs om en hjärtformad skulptur i Kärleksparken eller en rutschkana nedför den gamla banvallen?

  Har du förslag på hur spåret skulle kunna omvandlas?

  Varför kommer banvallen vid Kurtinen att tas bort? Kan man spara de gamla stolparna längs spåret för att använda till belysning? Dessa är exempel på frågor som ställdes i samband med det digitala informations- och dialogmöte som genomfördes den 19 oktober kring hur Engelska parken, spårområdet öster om Platsarna samt friluftsområdet vid Kurtinen kan utvecklas.

  Du har möjlighet att se sändningen i efterhand och läsa svar på de frågor som ställdes under mötet på sidan Tyck till om gamla spåret. Projektet är fortfarande i ett tidigt skede vilket innebär att vissa svar beror på det fortsatta arbetet i spårområdesutredningen.

  Tyck till om Engelska parken, Platsarna och Kurtinen

  Du är också varmt välkommen att bidrag med dina idéer och synpunkter kring hur Engelska parken, spårområdet öster om Platsarna samt friluftsområdet vid Kurtinen kan utvecklas. Använd möjligheten att bidra med dina idéer och synpunkter om delområdet fram till den sista november - Tyck till om gamla spåret.

  Därefter kommer vi ställa samman de inkomna synpunkterna och lägga ut på hemsidan, så håll utkik om du är nyfiken!

  Projekthemsida Gamla Spåret - varberg.se/gamlasparet

  Läs mer om vad som händer i det växande Varberg: www.varberg.se/varbergvaxer

  Publicerad den:

  Senast Ändrad: