Brunnar och ny cykelsträckning

  Snart installeras träpanel runt brunnar i Brunnsparken och i norr leds cykelvägen om vid Naturum och det gamla deponiområdet.

  Brunnar i Brunnsparken

  Skiss på rund brunn klädd med träpanel med slang inkopplad och person i bakgrunden.

  Trafikverket behöver göra mätningar av grundvattennivån i höjd med Brunnsparken för att säkra att inte grundvattennivån sjunker för lågt i samband med tunnelarbetena. Brunnar installeras därför i parken och de behöver vara på plats under en längre tid. Det handlar om totalt åtta brunnar i Brunnsparken och fyra i Torggatan, varav några kommer användas för att fylla på vatten om grundvattennivån sjunker. Brunnarna, som kommer att ha en höjd av 60 cm, kläs med en typ av träpanel likt mätstationen på torget.

  Omledning av cykelväg i norr

  Idag leds gång- och cykelbanan mellan Trönningenäsvägen och Getteröbron om.

  Det är en sträcka längs med den norra delen av Lassabackadeponin som vi flyttar till sitt slutliga permanenta läge något längre österut.

  Gång- och cykelbanan kommer att vara öppen under omledningen men det kan bli mindre störningar i framkomligheten och vi uppmanar dig som rör dig i området att vara uppmärksam på vår personal.

  Den nya sträckan kommer inledningsvis att vara grusad men kommer att bli asfalterad framåt slutet av 2022.

  Sprängning utreds

  Vid en sprängning i tråget i onsdags kväll träffade stenar från sprängningen själva spårområdet. Tågtrafiken stoppades tills Trafikverket Underhåll undersökt spår och kontaktledningar. Trafiken var i gång igen tidigt på torsdagsmorgonen. Trafikverket kommer nu att utreda händelsen.

  Arbeten under Kristi Himmelfärdsdag

  Trafikverket och Implenia kommer att arbeta i bergtunneln under Kristi himmelfärdshelgen. Detta innebär att under torsdag 26 maj görs arbeten i berget som en vardag.

  Ny mötesplats invigd

  I projekt Lassabackadeponin används mjuka massor från tunnelprojektet till att täcka den gamla soptippen intill Getteröns fågelreservat. På valborgsmässoafton invigde vi den första delen som är klar inom projektet, en ny mötesplats och mångfaldsträdgård.

  Ny mötesplats och trädgård invigd

  Projekt Lassabackadeponin

  Vad händer efter tunnelbygget?

  Sedan en tid tillbaka arbetar vi med att utreda vad som ska hända i det gamla spårområdet när Trafikverket tagit bort spåren och sanerat marken runt 2025. Det gamla spårområdet sträcker sig från Engelska parken i norr till Jonstaka/Hamra i söder. I höst kommer vi att presentera förslag på hur sträckan kan utvecklas för framtiden. Följ gärna projektet genom spårområdets nyhetsbrev!

  Nyhetsbrev Gamla spåret

  Projekt Gamla spåret

  Vill du veta mer?

  Följ projektet på:
  trafikverket.se/varbergstunneln Länk till annan webbplats.
  varberg.se/varbergstunneln

  Implenias instagram: https://www.instagram.com/implenia_varbergstunneln/ Länk till annan webbplats.

  Få senaste nytt om trafiken på: varberg.se/trafikinfo

  Läs om vad som händer i det växande Varberg: varberg.se/varbergvaxer

  Publicerad den:

  Senast Ändrad: