Digitalt möte och historiskt fynd

  Höstens arbeten är igång och arkeologerna tror sig ha hittat ett båtvrak! I nästa vecka kan du få en uppdatering kring vad som händer när Trafikverket och Implenia bjuder in till digitalt informationsmöte.

  Direktsänd uppdatering från projektet

  Håller projektet tidplan och budget? Har projektet påverkats av pandemin? Vad händer i produktionen den närmsta tiden? Vilka är de stora utmaningarna? Det och mycket mer kommer Trafikverkets och Implenias projektchefer berätta mer om den 25 augusti kl. 18 då projekt Varbergstunneln sänder direkt från Arena Varberg. Sändningen är öppen för alla och nås via länk på Trafikverkets hemsida:

  Trafikverkets hemsida Länk till annan webbplats.

  Historiskt fynd i norra arbetsområdet

  Vid ledningsomläggningar hittade arkeologer i mitten av augusti vad man tror är ett båtvrak från 16- och 1700-talet. Nu väntar man på marinarkeologer som kan åldersbestämma vraket och undersöka det närmare. Läs mer om fyndet på Trafikverkets hemsida.

  Ett 15 meter långt vrakfynd hittat Länk till annan webbplats.

  Arbeten vid stationen

  På lördag den 21 augusti klockan 05.00-16.00 kommer man att göra förberedande arbeten på arbetsområdet utanför stationen. Arbetena kommer inte att vara av bullrande karaktär utan är enbart flytt av arbetsmaterial med hjulgående fordon. Det kommer också att vara arbetare i rörelse på området. Syftet med att börja redan klockan 05.00 är att man hoppas på att samtliga arbeten kan utföras under lördagen, så att inte delar av söndagen behöver utnyttjas.

  Sprängningar utanför stationen startar igen i vecka 35 och cirka 3 veckor framåt. Vi uppmanar dig som boende i området att inte stå på balkonger eller innanför glasrutor, när man spränger eller lastar ur, som en säkerhetsåtgärd.

  Var hämtar och lämnar man resenärer vid stationen?

  Vi vill påminna om att du lämnar och hämtar resenärer vid parkeringsplatserna på Kungsgatan med infart Engelbrektsgatan. Om resenärer har något rörelsehinder så kan Eskilsgatan användas för av- och påstigning.

  Vägarbeten och avstängningar

  Återvinning av massor

  Visste du att i Breared krossas massor från sprängningar på plats, som sedan används till stödmurar för de kommande bullervallarna? På murarnas utsida ska det sedan byggas vanliga bullervallar med gräsäng. Detta och mycket mer får du veta om du följer Implenias instagramkonto, implenia_varbergstunneln.

  Följ bygget i våra kartor!

  Följ bygget i Varbergskartan Länk till annan webbplats..

  Följ bygget i Trafikverkets karta: Framdriftskarta Länk till annan webbplats.

  Har du frågor?

  Om du har frågor kopplade till projekt Varbergstunneln, kontakta Trafikverkets kontaktcenter 0771-921 921, som har öppet dygnet runt. Du kan också nå projektet på varbergstunneln@trafikverket.se.

  Om du har frågor kring trafiken och andra projekt, kontakta Varberg direkt på 0340-88 000 eller varbergdirekt@varberg.se.

  Vill du veta mer?

  Följ projektet på:
  www.trafikverket.se/varbergstunneln Länk till annan webbplats.
  www.varberg.se/varbergstunneln
  Implenias instagram: https://www.instagram.com/implenia_varbergstunneln/ Länk till annan webbplats.
  Få senaste nytt om trafiken på: www.varberg.se/trafikinfo
  Läs om vad som händer i det växande Varberg: www.varberg.se/varbergvaxer

  Publicerad den:

  Senast Ändrad: