Nattarbete vid stationen och mycket arbeten på gång

  Nu ska plattformarna förkortas vid stationen för att göra plats för tillfälliga spår. En annan nyhet är att ovanjordssprängningar snart startar i schaktet framför stationen.

  Nattarbete vid stationen fram till påsk

  Natten mot måndagen den 8 mars påbörjas arbete med att förkorta plattformarna vid stationen. Plattformsförkorningen är en förutsättning för att projektet ska kunna lägga nya växlar för tillfälliga spår under påskens tågstopp och komma åt marken för arbetet med tråget.

  Arbetet med plattformsförkortningen kommer att pågå nattetid. Det pågår sedan varje natt utom natt mot lördag och söndag fram till påsk. Arbetena kommer att pågå ungefär mellan kl. 23 och kl. 06. Uppdatering 12 mars: Nattarbete behöver inte ske vecka 11, utan återupptas igen vecka 12.

  Plattformarna förkortas i norra delen. Man tar bort vindskydd och annat som står på plattformarna, river bort asfalten och de taktila plattorna. Sedan består arbetet främst i att schakta bort fyllnaden i plattformarna. Arbetena ska inte medföra buller över de riktvärden som projektet har.

  Södergående tåg kommer framöver att gå från spår 3, med avstigning till höger i färdriktningen, samt att Viskadalstågen ankommer och avgår från spår 2.

  Läs mer på Trafikverkets hemsida Länk till annan webbplats.

  Vad händer i de olika arbetsområdena?

  Det är full aktivitet på alla håll och kanter i projektet. Här får du en kort sammanfattning av vad som är på gång just nu:

  Österleden

  Den 9 februari göts överbyggnaden på bron över Österleden. 20 personer var med under gjutningen och totalt användes ca 390 kubikmeter betong. Bron har härdat enligt plan och nu väntar slutliga arbeten som exempelvis klotterskyddsbehandling. Omkring bron pågår avslutande markarbeten såsom dränering, kanalisation för belysning och montage av vägräcke. Längre fram i vår väntar asfaltering.

  Breared och södra delen av bergtunneln

  I servicetunnelns södra del har man kommit 371 meter och närmar sig nu Påskbergets koloniområde. I spårtunneln har man kommit 183 meter.

  Efter en period med kallt väder där tjälen i marken påverkade arbetets framdrift kunde man under vecka 8 äntligen börja med ovanjordssprängningarna i Breared. Totalt ska omkring 3000 kubikmeter berg sprängas bort. Söder om bron över Österleden arbetar man med att färdigställa bullervallarna som ska kläs med bland annat sand. Implenia har också påbörjat arbetet med kulverteringen av Vrångabäcken. Vrångabäcken går idag i ett öppet dike men läggs ned i trummor under framtida järnvägen. Invid bäcken kommer även två dammar att börja anläggas.

  Se byggstatus i Varbergskartan Länk till annan webbplats.

  Bergtunnel norr

  I servicetunnelns norra del har man kommit 249 meter, vilket innebär att man nu nått in under Varbergs stadshotell. I spårtunneln har man kommit 53 meter. Här görs sprängningarna försiktigt eftersom det är känsliga byggnader ovanför arbetsområdet.

  Se byggstatus i Varbergskartan Länk till annan webbplats.

  Stationsområdet

  Allra längst söderut, söder om gångbron pågår vajersågning i berget. Syftet är att frigöra bergytor från varandra för att minska vibrationerna från sprängning.

  I slutet av mars räknar Implenia med att sedan kunna börja med ovanjordssprängningar för norra betongtunneln i denna byggrop.

  Norrut, upp till gränsen till norra tråget, pågår grundläggningsarbeten, främst injektering för betongtunneln.

  Nattarbetet med plattformsförkortningen påbörjas natten mot 8 mars, se mer information ovan.

  Under påskhelgen jobbar man dygnet runt med spårnära arbeten från stationen och norrut. Bland annat ska man lägga tre nya växlar (därav plattformsförkortningen) för de tillfälliga spår som ska gå förbi tråget så att man kan bygga färdigt det.

  Norra tråget

  Mark- och grundläggningsarbetena fortsätter med bland annat spontning, injektering och ovanjordssprängning. I höjd med Monarkområdet har man börjat med gjutarbetena för de första delarna av tråget.

  Getteröbron

  Avslutande arbeten inför slutbesiktningen i slutet av mars pågår med bland annat räckesmontering, stensättning i refug och nya infarten till Vivab.

  Godsbangården

  Spår och växlar väster om befintlig järnväg är lagda. Under resten av mars pågår arbeten med att färdigställa själva järnvägen. Övriga järnvägsarbeten med el, signal och tele fortsätter fram till midsommar då godsbangården ska börja tas i bruk.

  I området pågår även markarbeten, bland annat med Lassabackadeponin.

  Vad händer i Västerport?

  Om du är intresserad av det andra stora projektet i centrum, så prenumerera gärna på nyhetsbrevet för projekt Västerport.

  Publicerad den:

  Senast Ändrad: